Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
UMO-Finance | Innovations NewsHyip
solidtradebank
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
تبلیغات
تبدیل انلاین ارز
f-change
تبلیغات
newshyip

وضعیت : مشکل دار

شروع کار : 20 مهر 95
اسکریپت سایت : لایسنس گلد کدرز
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 4 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : خیر
دامین خریداری شده تا سال : 2017 میلادی
نوع واریز : انی
فعالیت با حساب: بیت کوین - پرفکت مانی -  پایر -ادو کش
نوع پلن ها : روزانه (سود واصل پول اخر دوره قابل برداشت - ساعتی و هر ساعت سود قابل برداشت )
طراحی سایت :تکراری

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 

برداشت 44 - 49 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 19:44 07.12.16. Batch: 156430258.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 19:40 07.12.16. Batch: 156429991.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 17:55 07.12.16. Batch: 156420708.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 16:13 07.12.16. Batch: 156410708.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 13:45 07.12.16. Batch: 156394386.
The amount of 1.86 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 11:46 07.12.16. Batch: 156383737.
برداشت 30 - 43 ام
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 08:48 07.12.16. Batch: 156366648.
The amount of 1.97 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 07:08 07.12.16. Batch: 156357385.
The amount of 4.34 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 03:47 07.12.16. Batch: 156346034.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 21:20 06.12.16. Batch: 156328973.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 20:26 06.12.16. Batch: 156325213.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 18:52 06.12.16. Batch: 156316855.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 18:04 06.12.16. Batch: 156312092.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 15:46 06.12.16. Batch: 156295830.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 14:55 06.12.16. Batch: 156290324.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 13:44 06.12.16. Batch: 156282345.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 13:39 06.12.16. Batch: 156281701.
The amount of 0.74 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 12:06 06.12.16. Batch: 156271852.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 10:45 06.12.16. Batch: 156264249.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 09:55 06.12.16. Batch: 156259779.
برداشت 27 - 29 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 08:45 06.12.16. Batch: 156253358.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 07:59 06.12.16. Batch: 156248799.
The amount of 0.11 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 07:39 06.12.16. Batch: 156247083.
برداشت 17 - 26 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 18:37 05.12.16. Batch: 156199077.
The amount of 1.86 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 17:36 05.12.16. Batch: 156190916.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 14:51 05.12.16. Batch: 156165570.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 12:53 05.12.16. Batch: 156148395.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 12:18 05.12.16. Batch: 156143662.
The amount of 1.44 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 10:08 05.12.16. Batch: 156129028.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 08:19 05.12.16. Batch: 156115775.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 06:50 05.12.16. Batch: 156107353.
The amount of 5.66 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 06:31 05.12.16. Batch: 156106080.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 20:48 04.12.16. Batch: 156078447.
برداشت 16 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 19:56 04.12.16. Batch: 156073882.
برداشت 14 - 15 ام
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 18:52 04.12.16. Batch: 156066172.
The amount of 1.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 17:08 04.12.16. Batch: 156053742.
برداشت 7 - 13 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 14:47 04.12.16. Batch: 156039294.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 13:35 04.12.16. Batch: 156031660.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 13:33 04.12.16. Batch: 156031481.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 12:12 04.12.16. Batch: 156024024.
The amount of 1.8 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 11:57 04.12.16. Batch: 156022191.
The amount of 2.36 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 11:02 04.12.16. Batch: 156017505.
The amount of 1.56 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 11:02 04.12.16. Batch: 156017477.
برداشت 4 - 6 ام
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 09:35 04.12.16. Batch: 156008104.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 09:33 04.12.16. Batch: 156007963.
The amount of 0.62 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 07:44 04.12.16. Batch: 155999108.
برداشت اول تا سوم(به صورت پرفکت و ادوکش)
The amount of 0.68 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 06:59 04.12.16. Batch: 155996335.
The amount of 0.44 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12175495->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from 5inv.biz.. Date: 06:30 04.12.16. Batch: 155994728.
$0.16 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is be604391-2f43-4f07-8e59-
631769b16fd8.
--------------------------
پلن های سرمایه گذاری

1000% after 3 days(Instant Withdrawal)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $650.00 - $2000.00 300.00
Plan 2 $2001.00 - $3000.00 500.00
Plan 3 $3001.00 - $5000.00 1000.00
Calculate your profit >>


5% hourly for 36 hours (Instant Withdrawal)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $1000.00 3.10
Plan 2 $1001.00 - $2000.00 3.30
Plan 3 $2001.00 - $3000.00 4.50
Plan 4 $3001.00 - $5000.00 5.00
Calculate your profit >>


400% after 1 day (Instant Withdrawal)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $4.00 - $1000.00 106.00
Plan 2 $1001.00 - $2000.00 150.00
Plan 3 $2001.00 - $3000.00 200.00
Plan 4 $3001.00 - $5000.00 400.00
Calculate your profit >>


VIP Plan 2000% after 5 days (Instant Withdrawal)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $1000.00 1000.00
Plan 2 $1001.00 - $2000.00 2000.00
Calculate your profit >>


1.5% hourly for 240 hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $40.00 - $1000.00 0.55
Plan 2 $1001.00 - $3000.00 0.60
Plan 3 $3001.00 - $5000.00 1.50
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۹/۱۳

نظرات (۱۲)

پرداخت داره هنوز؟
قالبش رو هم عوض کرده
پاسخ:
پرداخت داره
اما فقط سرمایه گذاری های پایین رو سود میده
یعنی اگر هم تصمیم به فعالیت دارید زیر 20 دلار کار کنید
باا حترام
سلام. رسما اسکم شد و پرداختی اصلا نداره
با سلام مبلغ 5 دلار سرمایه گذاری شد 
مبالغ پایین رو پرداخت میکنه 
پاسخ:
سلام
در طرح لحاظ شد
سپاس واحترام
سلام. فعلا خبری نشده و در همون پلن یک ساله هست و پاسخی هم به جمیلم ندادن
پاسخ:
سلام
مرسی از اطلاع دادنتون
متاسفانه سایت های با سود بالا این مشکلات رو هم داره
به زودی اسکم اعلام میشه
و امیدوارم ،انشالله در سایت های اتی جبران بشه
موفق باشید
اسکم شده ؟
پاسخ:
خیر
یکی ازدوستانمون همونطور که تو نظرات ذکر کردند
مبلغشون که بالا بوده توسط مدیریت سایت دستکاری و به پلن 365 روز و سود 0.5 درصد تبدیل شده!!
از سمتی چون تیکت ایشون و دلیل اینکار به این دوستمون هنوز پاسخ داده نشده
فعلا با وضعیت صبر کنید نمایش داده میشه
البته سایت پرداخت داره اما چنان چه مشکل این دوستمون حل نشد،قاعدتا سایت اسکم اعلام خواهد شد
چرا که سایت از قرار مشخص فقط سرمایه های پایین رو پرداخت میکنه
با احترام
با سلام مبلغ 5 دلار سرمایه گذاری شد 
به نظر شما چند روز دیگه دوام میاره با توجه به عمر سایت و مشکلاتی که 

برای دوستان ایجاد شده ؟
مرسی 

پاسخ:
سلام
به نظر بنده فعلا ارزش کار داره تا ١٥ روز اینده
اگر با مقدار پایین تو این سایتا کار بشه بهتره
چون سودش نسبتا بالاس 
و از سمتی اگر در توان و تمایل داشتید پلن ساعتی کار کنید که بتونید هر ساعت برداشت بزنید
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام مبلغ 10 دلار سرمایه گذاری کردم
***********************  advcash 
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و به صورت 100 درصدی  واریز شد(طبق بند های قوانین)
5218a890-b9e0-4ba2-8c05-b1e3722c99e8
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام.من دیروز 150 دلار  در پلن یک روزه واریز کردم و حالا 0.75 دلار در بالانس اکانتم هست.اصلا چنین پلنی وجود نداره که؟ شما به چنین مشکلی برنخوردین؟لطفا راهنمایی کنین
پاسخ:
سلام
به جیمیل پاسخ دادیم و از اون طریق لطفا پیگیر باشید
شما قسمت دپوزیت و ایرنینگ هیستوری رو چک کنید و ببینید جه شکلی سود داده و پول تو کدوم پلنه؟
یه فرض ممکنه که ادمینش پلن شمارو دستکاری کرده باشه!
تو سایت ها همیشه با مقدار کم ابتدا شروع کنید( به خصوص این سایتا که سود بالا میدن) و بعد اگر خوب بود به مرور بیشتر کنید
با احترام
با سلام این سایت هنوز پرداخت داره ؟ چون ساعتی هست عمرش زیاد نیست ؟
پاسخ:
سلام
بله
ساعتی ها هم مثل سایر پلن های روزانه خوب و بد دارن
اگر باکم و احتیاط کار بشه
نمونش های هورلی
با سود منطقی همراه خواهد بود
موفق باشید
سلام. کدوم پلن پیشنهاد میشه؟vipریسکش زیاده؟
پاسخ:
سلام
پلن های ساعتی و یک روزه
خیر پیشنهاد نمیشه
با احترام
سلام.150 دلار با نام کاربریalisoltaniو شماره حساب u11386394 واریز  کردم
Sent Payment: 150.00 USD to account U12175495 from U11386394. Batch: 156016270. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to 5inv.biz User alisoltani. 
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و به صورت 100 درصدی و با کسر کارمزد واریز شد(طبق بند های قوانین)
بابت سایت زنون و فایو اینو
Transaction batch#: 156036805
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام.تا کی دوام میاره و ارزش چقدر رو داره؟ممنون
پاسخ:
سلام
به نظر بنده حداقل تا 20 روز اینده نیز پرداخت داره
و نهایتا ١٠٠-١٥٠ دلار
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه