Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۰۸:۳۲ ب.ظ

bitdeposit فقط بیت کوین و پرداخت انی (42 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

 
شروع کار : 29 تیر 95
اسکریپت سایت : لایسنس Goldcoders
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله
مینیموم سرمایه گذاری: 0.01 بیت کوین
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت شرکت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2021 میلادی
نوع واریز : انی
فعالیت با حساب: فقط بیت کوین
نوع پلن ها : روزانه (مقداری از سود و اصل پول هر روز قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک

توجه : با سرمایه گذاری در این سایت با لینک ما،برای سرمایه گذاری اول 100 درصد و برای سرمایه گذاری دوم به بعد 80 درصد کمیسیون را هدیه بگیرید+شانس برنده شدن در طرح 3 ماه
پیشنهاد ما : سرمایه گذاری برای شروع 0.02 بیت کوین
 
برداشت 38 - 42 ام
$0.00965286 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is c68a76e91e67548957d0ba00315d7236c121867a405c917438b489eec8505542
$0.00090000 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 0a3fa6f339b7866b37ecd296c6c7f48095e62a3c6ef337ae270fdf1b1df101c7
$0.00132326 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is c5a90c742e9268bd55b827a6c159a78d60b8e79efe2a8a81c969dcbf6f8e6369
$0.00069779 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 7211ae77cddcc02e9d802302b6e601d1fb33c197f2d2b26a967ddfbf96bbe3a0
$0.00148200 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is bcccba1bc2e462a37a47d64b53bf87874b6468900d787901d3595b3ea70820cb
برداشت 32 - 37 ام
$0.01556751 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 8bb861a6e052f3e0bf74f5b73c5d8713d5facac4f5ab68220260e89161e8f251
$0.00056249 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 924477e11154277629ae62515637e95ac9ce26c9015a4308c7e3b0b3b69c5928
$0.00089577 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 8799cce4e440b93940885e4e736fcdbe423284e6a3e3b15f16f64b5bdc7f7c9d
$0.00345000 has been successfully sent to your BitCoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is b5d23dd739c6c465a90e664245aa2addad77affcaa2d2434de368812c0762c2d
$0.00091747 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is edeaaeeac6026de8f2508f36c7abd38c94a4ad87e4b1e5990dfd3dc21ecc
c09a.
$0.00123057 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 1eeab8725f506a86cc607b4bef9a3c9e8fd48636a36f1316a46b906e01bde687
برداشت 30 - 31ام
$0.00100000 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is ec1c2a0b1449c334afba03a0c39fe48f8a4bfb6619991a643f8f15dd45862535
$0.00522913 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 7197eecf830b8f35630cde2aea592cd9bf2573175050cf2de86446aa28455ae8.
برداشت 29 ام
$0.01281245 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 7542c811011e8baade719fdd7c200fded975dca383e3c6bf2b21702a1a9b365c.
برداشت 28 ام
$0.00539577 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 363e3fbdf89a75aa0cba678f3afb727ac14307948d163a238e4d3c03658bc297
برداشت 27 ام
$0.00114264 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 474292b1f6b0c983ceb4c104bb7ef7ae68433a252e023cfe6e95d58db4ad8927
برداشت 26 ام
$0.00111579 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 2f6b80f48ac55faa59ad6911b9712263a35d6f69324f1252694249957773268e.
برداشت 25 ام
$0.02520830 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 8ea3abb2c76744b8443490222800dbc7be768a77e10b5efc6d56671a9a8471c0
برداشت 24 ام
$0.00054158 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is d8d56002257235a76b3e66f193ddb9497c25cf758eb48d3f2c13c086bf422313.
برداشت 22-23ام
$0.00508332 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 8d1f1d861bd231835785eedc8c03246263bcd37d7accc2ee9f592041a8549923
$0.00149355 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5wsK33M.
Transaction batch is 5859a5322df25b72a393b22b18776a502379f25fbd2af34882508a11bd9e4508
برداشت 21 ام

$0.00710000 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 1f80d44635b97e01ac80066f56bca6954976532c846976faf0119a6a51af88b8.
برداشت 20 ام
$0.00083328 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 438b303b440f8b71b53967db6c8c196444e32902fe1e1c4dc4ddb1af260b000a.
برداشت 19 ام
$0.00087494 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 20e512624550e10d402982c684474753058d964febed68da1e0b3557a2350849.
برداشت 18 ام
$0.00599771 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 4b8260bf95d4209e5d43705b9ab64a53da95dc093a31754fa3432be310e02467.
برداشت 17 ام
$0.00077071 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 83946ec1b828cc7a3113038a2b66f1af627c4d01bd82a477a80d77acad501902.
برداشت 16 ام
$0.00058324 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 17d88cecbd1ed3c5c84593db448b89dbee5e43139be71f3f1c241d05d9f82b86.
برداشت 14 -15 ام
$0.00752083 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is cede3beda8a1a8fa131951604d2870b5932a6cfd344c9c530132bbdb439af50c.
$0.00094325 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 90f27e63c52e03cb8ee9f1b55883e83eff80dca4ee55a7d793ca6d4802d324ce.
برداشت  12 - 13 ام
$0.00116664 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 48ffe88e185ff9b9a73b819ff4b0eb7aa547d62c0d2a6c76e34ddd4703d7fb06.

$0.00121249 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is f54eee801d4340283242624cf427d54bf3c206e44554a305e63c9109665a6adf.
برداشت  10 - 11 ام
$0.00543743 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is aa8648db4594234dbdc1446348efb4899d27ce87ca499ee7f8e76d47a36a6503.

$0.00121249 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is f54eee801d4340283242624cf427d54bf3c206e44554a305e63c9109665a6adf.
برداشت 8 -9  ام
$0.00056241 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is b5043a96a0abf7b0bddbb67eae5f6cb30939c47e23c3a3c2b2a76756adf8baf8.
$0.00743727 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is df5680626dc77269af6d800a80058357df7abed9e3f9d623ba79dc1ec0e23a07.
برداشت 7 ام
$0.00229043 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is d27f16205de168d30125202e23a6fde6106e33e96901e695961473cd35cbbdac.
برداشت 6 ام
$0.00076446 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 194136e80e0fa0c4317a9d4f4c29d9f2d7f5d8b4b8576dc66516b9bd99c99d85.
برداشت 5 ام
$0.00135411 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 7a27a0ad51cdc975344e46c94d58036b6dc48e337c1adbb6faf49735cc5ce888.
برداشت چهارم
$0.00054158 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is e85ce48caa29ac1bf5ec8e647ed670c5dd7ca574a57ce81392c61b396d61afbe.
برداشت سوم
$0.00406232 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is d9c2420ce12b1cdc95af3beefef8c2ea8fbb947c4d27d1662ac38c8e8ffbebdf.
برداشت دوم
$0.00083320 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is c30e869da476dc0e708c10c1d6f927adb3ab5a56a59c64c97b0bb5d542ea44cb.
برداشت انی اول
$0.00314581 has been successfully sent to your Bitcoin account 17ci1kaBZY4MUc7weK3s5Aheqtc5ws
K33M.
Transaction batch is 97f2e32723a8dad23069ba1ab79a728c2abc66ad5270532a976bd2d0b3803581.
-------------
پلن  سرمایه گذاری:
سود 0.2083 درصدی در هر ساعت (روزانه 5 درصد) و برای همیشه و هروز  - مینیموم سرمایه گذاری 0.01 بیت کوین


نظرات (۳۷)

سلام
ببخشید تو این سایت قابلیت pricipal back داره
بنظرتون اگه درخواست بدم آنی واریز میشه اصل پولم یا نه ؟ یا اونم میره تو Pending ?


پاسخ:
سلام
بله داره
و کارمزدش هم ٥ درصده
بنده مقداری از اصل رو اتفاقا دیروز زدم و انی واریز کرد
امروز هم برداشت داشتم که انی واریز شده
اگر سایر برداشتاتون پندینگه،احتمالا این برداشت هم پندینگ بشه!!
بااحترام 
این سایتهای بیت کوینی در واقع ارزش سرمایه گذاری ندارن 10 روز نشده اسکم می شن انهای هم که مثلا 30 روز یا بیشتر عمر می کنند پرداخت نا منظم دارند خلاصه کنم اینا بچه های کلا برداران بزرگ (little scammer
پاسخ:
این نظر شماست دوست عزیز
سود ما در این سایت بیش از ١٠٠ میل بیت کوین بوده
یعنی با وجودی که اسکم میشن ،ارزش فعالیت و سود دارند
با احترام
گزینه کنسل پندینگ نداره  ملت چی میگن الکی
پول 15000 ساتوشی نمیده ربطی به کم بودن نداره
سلام
دوستان این سایت سود رو به صورت منظم پرداخت میکنه انا دیگه قید سرمایه رو باید بزنید.تا چند روز پیش بعد از یک روز سرمایه آزاد میشد و به راحتی به حساب بر میگشت اما الان دیگه فقط سود رو میریزه.از دیروز تا الان من مشکلی تو دریافت سود نداشتم
سلام براشتهای پندینگ رو خذف کردم و دوباره  به صورت مقادیر پایین برداشت
زدم همگی واریز آنی شد 
بعد آون هم هر چند ساعت برداشت زدم وانی واریز شد
موفق باشید
الان دیگه با ۲ تا اکانتم دوباره تست کردم
کمترین مبلغ هم بزنی باز میره رو Pending

مشکل پیدا کرده
یهو انی میشه و بعد دوباره pending


برای بعضی از کاربران رو حالت Pending میبره
احتمالا ادمین سایت برای افرادی که بالاتر از یه سقفی رو برداشت زدن تا حالا دیگه برداشت انی نذاشته

پشتیبانی انلاینشون هم برداشته

بنده تو این ۲ تا کاربری دارم
یکیشو که مبلغ کم هست داره بهم پرداختی میده
اون یکی که مبلغ زیاد و سود زیادی داره برداشت میره رو حالت Pending
تیکت هم زدم
هنوز جواب ندادن

ولی یه چیزی که هست اینه که بخش نمایندگی رو فعال کرده
افرادی که بالای نیم بیت کوین تا حالا سرمایه گذاشتن میتونن درخواست نمایندگی بدن تا رفرال ۱۰ درصد بگیرن از این به بعد

با این وجود همه چی ۵۰ ۵۰ هست
بایست صبر کنید


پاسخ:
مجددا و همین الان 0.0005 بیت برداشت زدیم که انی واریز شد
احتمالا پرداختا گلچین وار داره واریز میشه
یعنی به قول دوستمون واریزی های بالا رو نمیریزه
اگر امکان کنسل داره
برداشت ها رو کنسل کنید و خرد و خرد و کم کم برداشت بزنید
موفق باشید
سلام 
مورخه 960601 و 960602  را برای هربار برداشت  pending زده 
به نظر میاد مشکل داره
پاسخ:
سلام
وضعیت رو تغییر دادیم
تا ببینیم چی پیش میاد
دیروز برداشتای بنده انی واریز شد
ولی امروز هنوز به برداشت نرسیدم که چک کنم!!
موفق باشید
سلام.دوستان کسی امروز برداشت داشته؟ بلاک چین هم درست شده اما همچنان pending میزنه.فکر کنم اسکم شد.
دوستان ظاهرا سامانه blockchain مشکل داره.من از یک سایت ایرانی هر شب بیت کوین میخرم الان خریدم نمیتونه واریز کنه و میگه سامانه مقصد تراکنش غیر فعال است.
سلام
من الان 0.14 تا زدم واریز کنه همچنان رو pending هست.کنسل کردم دوباره زدم اما هنوز واریز نکرده.
پاسخ:
سلام
خرد خرد بزنید
البته سایت بلاک چین هم مشکل بیدا کرده و ممکنه مشکل از اون هم باشه که پندینگ میشه!!
مشکل حل شد !
احتمالا api شون مشکلی داشته
الان هرکسی که رفته تو pending کنسل کنه و دوباره درخواست بده
بصورت انی همشون واریز میشه

دیگه مشکلی نداره !

پاسخ:
سپاس از اطلاع رسانیتون
اسکم شده

مبابغ بالای ۰.۰۰۰۶ رو دیگه نمیزنه
و الان حتی ۰.۰۰۶ بیت رو هم انی نمیزنه
از پشتیبانی پرسیدم میگه ۲-۳ ساعت صبر کنید در حال جایگزینی api جدید هستن
ولی من فکر میکنم بهونه هست
تقریبا ۶ ساعته هنوز واریز نشده

پاسخ:
بنده
مجددا برداشت زدم و انی واریز کردن!!
باز صبر کنید
چون هنوز پشتیبانیش پاسخگو و پرداختش به ما انی بود!!
تا فردا اگر مشکل حل نشد،خبر بدید که تغییر وضعیت رو اعمال کنیم 
باتشکر
سلام
رفت رو پندینگ فکر کنم اسکم شد

پاسخ:
سلام
مطمئنید؟
بنده واسه تست تقریبا یه میل برداشت زدم،انی واریز شد!!
کنسل کنید و دومرتبه درخواست بدید
به ماهم خبر بدید
با تشکر
سلام در این هایپ چند روزه پیش ثبت نام کردم
نام کربری siamak2
حساب blackchian   
1DLt8ABR62L4L4RPsjzfrM2dqUcoaq1DPA
سرمایه 0.01
پاسخ:
سلام
هدیه کمیسیون بابت سایت های بیت دپوزیت و گرند بیت ،به صورت کامل  و ١٠٠ درصد و با کسر کارمزد( بند ٦ قوانین)  واریز شد و مبلغ کل نیز در طرح ٣ ماهه ثبت گردید
لطفا در قسمت اثبات واریزی ها این دریافت رو تایید بفرمایید
به شماره هش
https://blockchain.info/tx/b6e742af8c7fac85475242e7db00795b3c36477e2d157a1fa30b8f0975896864
با احترام و تشکر
نیوزهایپ
سلام و خسته نباشید 
اثبات واریزی در مسیر قرار دادم 
منتظر هدایایی یعنی شما دوست عزیز
تشکر
پاسخ:
سلام
سپاس
سلام
درسایت adstimer  حدود 19دلار سرمایه گذاری کردم
نام کاربری sina57
پاسخ:
سلام
انشالله پس از برداشت
درصدی از کمیسیون سایت های ( پی تی سی) به شما عزیزان تقدیم خواهد شد
با احترام
سلام
ببخشید یه سوال من پلن یک روزه زدم و توی دیپوزیت لیست زده تا ساعت ۳ امروز ( منظورم ساعت سروره) ولی هنوز داره سود میده و اصل پول رو بر نگردونده 
به نظرتون بزارم تا یه ماه بره ؟؟؟؟

پاسخ:
سلام
خوب باید صبر کنید تا منقضی بشه به وقت سرور
و بعد میتونین اصل رو هم با کارمزد ٥ درصد برداشت بزنید
بنده خودم هم سرمایه داخلش دارم و تا اخر عمرش( چون به سود رسیدم) ادامه میدم
بنده عمر دوماهه برای این سایت تخمین زدم و حتی ممکنه کم و یا بیشتر کار کنه
با احترام
عرض سلام و ادب 
چندین مورد از سایت  bitdeposit برداشت داشتم ولی هدیه جز در اولین برداشته 
در روزهای بعدی واریز نشده است 
hadi100 

1CPCBUWDgi6oQS8QLXxLs9gT1tjK8iFx61
با تشکر از مدیریت سایتپاسخ:
سلام
دوست عزیز شما هر چند بار اعلام کردید ما واریز کردیم!!
سند واریزی به حساب شما در لینک زیر
http://newshyip.com/post/proof
دو واریزی
پرداختی 25 مرداد 95
واریز 0.0063 و 0.005  بیت کوین به حساب کاربر hadi100
https://blockchain.info/tx/14251c6bd340f144135415dc7be9781512f3b4df430d75d68e84867932e78f2e
و
https://blockchain.info/tx/449483e8808bfc02cecadbe89b26ef1acd7389c606fb8f9b3512a1ebe774df4c

که جنابعالی هنوز این دریافتی رو فکر میکنم تایید نکردید!!
اگر هم طلبی از ما دارید،لطفا اعلام کنید ما چک می کنیم  که مدیون شما نشیم و براساس قوانین اگر طلبی باشه،انشالله تقدیم میکنیم
با احترام
نظرت درباره این هایپ بیت کوینه چیه ؟ 

https://bitcominer.com
پاسخ:
سایت موردنظر برداخت داره 
مثل سایر هایپای بیت کوینی هست و عمرش هم تا امروز ٦٧ روز
به نظرم با هایپای بیت کوینی بهتر و جدیدتر کار کنید
چون تقریبا عمرش بالا هست
با احترام
سلام
در کانال تگرامتون شما در یک پست نوشتید ( اصل پول برداشت و وارد سوددهی شد)همچنان این سایت پیشنهاد میشه و احتمالا تا ٤٥-٦٠ روز عمر کنه
منظورتون چیه یعنی ممکنه تا 60 روز دیگه این سایت اسکم بشه؟
پاسخ:
سلام
ما عمر رو تخمین براساس تجربیات زدیم
و حتی ممکنه بالاتر و یا پایینتر از تخمین ما کار کنه
بهتر بگم که هایپ غیر قابل پیش بینی هست و اینکه تو هایپ معتبر نداریم
نام کاربری :alirez4
شماره حساب: 17GBu81gLAe18xJPfCMnVRXpJQnYd3Jk6
 مبلغ سرمایه گذاری : 0.01
پاسخ:
سلام
کمیسیون به صورت کامل و 100 درصدی و با کسر کارمزد(طبق بند 6 قوانین) به شماره هش  
 https://blockchain.info/tx/627eb333f6cb72c546460bdf333712ba5522dddf0b2d5cb8fd7dbcc869a3c5d3
واریز و عودت داده شد
و مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز ثبت شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی
http://newshyip.com/post/proof
 این دریافت رو تایید بفرمایید
باتشکر
سلام
مبلغ 0.01 یک روزه سرمایه گذاری شد
پاسخ:
سلام
جهت دریافت هدیه
شماره حساب
نام کاربری
مبلغ سرمایه گذاری
نیز لازم و ضروریه
بفرستید تا انشالله بررسی و واریز کنیم
باتشکر و احترام
سلام خسته نباشید
شماره حساب :1CPCBUWDgi6oQS8QLXxLs9gT1tjK8iFx61
نام کاربری: hadi100
مبلغ   : 0.1 بیت کوین 5 درصد روزانه
تشکر
پاسخ:
سلام
کمیسیون به صورت کامل و 100 درصدی و با کسر کارمزد(طبق بند 6 قوانین) به شماره هش  
 https://blockchain.info/tx/449483e8808bfc02cecadbe89b26ef1acd7389c606fb8f9b3512a1ebe774df4c
واریز و عودت داده شد
و مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز ثبت شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی
http://newshyip.com/post/proof
 این دریافت رو تایید بفرمایید
باتشکر
سلام مبلغ 0.1  بیت کویین ریختم 
با کاربری hadi100
تشکر از سایت خوبتون
پاسخ:
سلام

2-برای دریافت هدیه سه مورد زیر الزامی است که باید از طریق همین سایت برای هر بار درخواست واریز هدیه با گذاشتن نظر و یا تیکت، به ما اطلاع دهید:

شماره حساب + نام کاربری ثبت نامی در سایت  +مقدار سرمایه گذاری

http://newshyip.com/post/proof
با احترام
مدیریت نیوزهایپ
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام مقدار 0.01 بیت سرمایه گذاری کردم  با

 نام کاربری meraji  

**********************************
پاسخ:
سلام
کمیسیون  به صورت کامل و 100 درصدی عودت داده شد به شماره هش(با کسر کارمزد براساس بند 6 قوانین هدایا)
https://blockchain.info/tx/a23d45db74df73627017580a75c3199f8ff6f255b74065eca5039aaaeb84d0cf
لطفا این دریافتی رو تایید بفرمایید
باتشکر
سلام
ازکجا افزایش موجودی بدیم وحداقل واریزچند میل است
پاسخ:
سلام
از قسمت دپوزیت میتونید سرمایه گذاری کنید(make deposit)
مینیموم سرمایه گذاری: 0.01 بیت کوین
موفق باشید
برای سرمایه گذاری جدید چطوره 
پاسخ:
سلام
به نظر بنده هنوز مناسبه
تصمیم نهایی با خود شما
موفق باشید
سلام با نام کاربری majidn زیرمجموعه شماشدم.
پاسخ:
سلام
لطفا مبلغ سرمایه گذاری رو قرار بدید
تا انشالله در جدوال طرح و هدیه لحاظ کنیم
موفق باشید
سلام. ظاهرا سایتهایی که فقط بیت کویین کار میکنن عمرشون کمی بیشتره؟ برداشتم درسته استاد؟
پاسخ:
سلام
معمولا بیت کوینی ها عمر خوبی دارند ولی همیشه این شکل نیست که اوناهم زودتر از موعد سوددهی اسکم نشن

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
نام کاربری :‌
farbodmahini
**** ***** ***
سایت https://bitdeposit.biz
پاسخ:
سلام
در هر دو جدول لحاظ شد
موفق باشید
سلام
به نظر  شما این سایت چقدر دوام میاره؟ تخمین خودتان را بگید ممنون میشم می خوام 100 دلار بزارم
پاسخ:
سلام
20-45 روز
البته براساس تجربه عرض کردم
چرا که هایپ غیر قابل پیش بینی می باشد
موفق باشید
سلام دوست من. سایت megatrade هنوز فعاله؟

پاسخ:
سلام
اگر این سایت منظورتونه
http://newshyip.com/post/megatraders
خیر و فعلا صبر کنید تا وضعیت نهاییش رواعلام کنیم
چون چند مورد شکایت دیده شده
موفق باشید
با نام   samir 3   زیر مجموعه شما شدم 
لطف کنید  هدیه را ثبت کنید         با تشکر .
پاسخ:
سلام
لطفا مقدار واریزی رو هم قرار بدید که ما مبلغ کل رو هم در طرح ماهیانه لحاظ کنیم
مبلغ در جدول هدایا ثبت شد
موفق باشید
من یه اشتباه کردم که بلاک چین خودمو آپگرید کردم. چند تا آدرس دریافت براش گذاشته بودم که همش رو حذف کرد. دیگه قسمت custume نداره. الان وقتی کارمزد رو پایین تعیین می کنی میگه امکان داره هرگز کانفیرم نشه.
پاسخ:
بنده هم چون میدونستم احتمال این مشکل باشه
هنوز اپگرید نکردم
سلام. چه جوری میشه بیت کوین با مبلغ پایین مثلا 5 سنت  یا 10 سنت رو با کمترین کارمزد انتقال داد؟ تو بلاک چین که کارمزد بالاست.
پاسخ:
سلام
در نسخه قدیمی بلاک چین
که خودم هم هنوز از همون نسخه دارم استفاده میکنم
در قسمت send money یه بخش داره به نام custom ک در این بخش میتویند خودتون فی (کارمزد) رو تعیین کنید و کمتر کارمزد بدید
موفق باشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه