Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۲۰ ب.ظ

btc-pro با پلن 1 روزه و سودی تا 145 درصد(43 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

شروع کار : 5 اردیبهشت 97
اسکریپت سایت : لایسنس گلد کدرز
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 10 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2022 میلادی
نوع واریز : دستی
فعالیت با حساب: بیت کوین - پرفکت مانی - پایر - لایت کوین - بیت کوین کش - اتریوم-دوژکوین
نوع پلن ها : روزانه (سود واصل پول اخر دوره  قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک
توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 

برداشت 31 - 43 ام

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:58 21.11.18. Batch: 236810475.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:56 20.11.18. Batch: 236686003.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:43 19.11.18. Batch: 236554357.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:07 18.11.18. Batch: 236433496.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:04 17.11.18. Batch: 236329607.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 06:13 17.11.18. Batch: 236270995.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:07 18.11.18. Batch: 236433496.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:04 17.11.18. Batch: 236329607.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 06:13 17.11.18. Batch: 236270995.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:56 16.11.18. Batch: 236224379.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:47 15.11.18. Batch: 236107209.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:46 15.11.18. Batch: 236107051.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:28 14.11.18. Batch: 235984752.

برداشت 4 - 30 ام

The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:05 13.11.18. Batch: 235862194.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:05 13.11.18. Batch: 235862137.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 17:00 12.11.18. Batch: 235733997.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 20:00 11.11.18. Batch: 235622797.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 20:00 11.11.18. Batch: 235622795.

The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 09:47 11.11.18. Batch: 235566763.

The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:46 10.11.18. Batch: 235506898.

The amount of 5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 13:08 10.11.18. Batch: 235485107.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 08:48 10.11.18. Batch: 235460707.

The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 20:01 09.11.18. Batch: 235415413.

The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:22 09.11.18. Batch: 235394578.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:08 09.11.18. Batch: 235392965.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 11:07 09.11.18. Batch: 235360969.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 19:57 08.11.18. Batch: 235298926.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 05:16 08.11.18. Batch: 235205393.

The amount of 5.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 05:16 08.11.18. Batch: 235205344.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:40 07.11.18. Batch: 235150485.

The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:23 06.11.18. Batch: 235027154.

The amount of 2.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 10:08 06.11.18. Batch: 234980108.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 10:08 06.11.18. Batch: 234980006.

برداشت 3 - 10 ام

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:37 05.11.18. Batch: 234890680.

The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:36 05.11.18. Batch: 234890489.

The amount of 1.65 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:45 04.11.18. Batch: 234774514.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:45 04.11.18. Batch: 234774358.

The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:53 03.11.18. Batch: 234679437.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:34 02.11.18. Batch: 234575223.

The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 19:48 01.11.18. Batch: 234484506.

The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 16:20 01.11.18. Batch: 234462291.

برداشت 1 - 2 ام

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:44 31.10.18. Batch: 234017360.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U16486972->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from BTC PRO.. Date: 15:58 30.10.18. Batch: 233909381.

---------------------------------

پلن های سرمایه گذاری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۷

نظرات (۹)

این سایت پرداختی نداره .پولتون رو نمی تونین پس بگیرین.
مواظب باشین.
راستی پشتیبانیش هم جوابتون رو نمیده همیشه هم آفلاینه.
خطر
50 سنت برداشت رو هم زدم ،نشد.
باز هم اگه راهی هست بگین همه بدونن.
پاسخ:
سلام 
به وضعیت سایت ها در ابتدای هر پست سایت دقت کنید !
این سایت چند هفته ای هست که اسکم و عدم پرداخت اعلام شده !!
با احترام 
سلام وقت بخیر. من و دوستم تصمیم گرفتیم 1000 دلار در پلن وی آی پی یک ماه سرمایه گذاری کنیم. سود عجیبی داره میده این سایت بعبارتی بعد از یک ماه 29000 دلار سود میده. بنظرتون این ریسکو بپذیریم و انجام بدیم ؟ ممنون از راهنماییتون استاد
پاسخ:
سلام
در قسمت وضعیت هم عرض کردیم که فقط و پیشنهاد ما برداشت زدن هست.
اگر هم قصد کار دارید مقادیر خیلی پایین در پلن های کوتاه مدت مثلا 1 یا نهایتا 4 روزه کار کنید
سرمایه گذاری 1000 دلاری در هیچ سایتی پیشنهاد نمیشه و پست اول رو لطفا کامل بخونید
میتونید سرمایتون رو در چند سایت تقسیم وپخش کنید.
سایت های خوبی هم در حال حاضر معرفی کردیم که میتونید استفاده کنید.
تصمیم نهایی با خودتون و مختار هستید.
با احترام
سلام وقت بخیر من از روز دوشنبه برداشت زدم ولی واریز نشده امروز هم دوشنبه هست
پاسخ:
سلام
کنسل کنید و مقادیر پایین مثلا ۵۰ سنت رو تست بزنید 
اگر واریز شد با همین روند پیش برید و لطفاً به ماهم اطلاع بدید 
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام..در سایت btc-pro.biz
۳۰ دلار با بنر شما با درگاه پاییر اما ب صورت بیت کوین واریز کردم با پلن ۱۴ روزه
شماره حساب پاییر=p*********6
شماره حساب بیت کوین=15n***************************jDCB
نام کاربری=mehran15me
پاسخ:
سلام
وقت بخیر
متاسفانه با لینک ما ، توسط شما ثبت نام صورت نگرفته ،چرا که نام کاربری ارسالی در این سایت و در لیست رفرال های ما وجود ندارد.
برای ثبت نام و در صورت تمایل به سرمایه گذاری توسط لینک های ما، در فرم ثبت نام به باکس معرف Upline دقت داشته باشید.
لطفا بند 7 قوانین رو مشاهده بفرمایید.
http://newshyip.com/post/proof
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام ** دلار پرفکت مانی سرمایه گذاری کردم در این سایت
نام کاربری : soroor3388
*********
باتشکر
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 235880630
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام ** دلار پرفکت سرمایه گذاری کردم در این سایت
نام کاربری : hossein
*********
باتشکر
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 235309246
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام مدیر عزیز ان شااله همیشه شاد و سلامت باشی چرا که تو این اوضاع گرونی به بچه های ایران پول دراوردن و یاد میدی .... سوالم اینه که این سایت بیشترین سود و دربین سایت ها داره میده به نظرتون غیر طبیعی نیست من قصد سرمایه گذاری دارم داداش منتظر جوابتم .
پاسخ:
سلام
وقت بخیر
پست اول سایت رو قبل از فعالیت حتما بخونید.
سود سایت برای مبالغ بالا بیشتر خواهد بود،اما توصیه اکید ما سرمایه مناسب و متوسط و انتخاب پلن های کوتاه مدت می باشد.
شبیه این سایت و سود قبلا کم نداشتیم (پست ها اسکم شده)ولی باید در هر سایتی به صورت موقتی و بازه ای مشخص کار کنید.
امیدواریم فعالیت شما و سایر عزیزان همراه با سود باشه،انشالله
با احترام
ممنونم... این سایت خیلی گنگ نبود و فهمیدنش راحت بود لطفا بقیه سایتها مثل ocean3.biz ... dogeworker....exchange-assets.com را توضیح بدید ... تشکر
پاسخ:
سلام
لطفا سوالات هر سایت رو در بخش مربوطه و پست سایت سوال کنید.
به سوالات و نظرات شما چه خصوصی(به صورت ایمیل) و عمومی (نظرات) پاسخ داده شد.
با احترام
سلام ...

آیا میشه در یک زمان چند تا مبلغ واریز و سود همه رو برداشت کرد یا نه


و اینکه مقدار واریزی شما در این گونه سایتها چه مقدار میباشد ...ممنونم


پاسخ:
سلام
محدودیتی در واریز و یا برداشت و انتخاب پلن های مشابه وجود نداره!
اما هر پلنی تاریخ وزمان خودش رو داره،به عبارتی هر سرمایه گذاری جدید با تاریخ سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود و همه واریزی ها در یک تاریخ معین قاعدتا ازاد و اصافه نمی شوند.
نهایت سرمایه گذاری در این گونه سایت ها و پیشنهاد ما 50 دلار می باشد.
و البته انتخاب پلن های کوتاه سایت(در کانال تلگرامی دیروز این موارد رو رو مجددا پین کردیم)
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه