Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۴ ب.ظ

caribbean-dream با سود 170 درصدی (104 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

شروع کار سایت : 8 تیر 97
اسکریپت سایت : مخصوص و سفارشی
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 25 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2023 میلادی
نوع واریز : دستی
فعالیت با حساب:  پرفکت مانی - بیت کوین
نوع پلن ها : روزانه (سود هر روز قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک
توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 
برداشت 101- 104 ام
The amount of 1.57 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-05-12 10:45:17.. Date: 10:23 12.05.19. Batch: 260212243.
The amount of 2.13 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-05-09 13:06:35.. Date: 12:44 09.05.19. Batch: 259790569.
The amount of 2.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-05-05 09:57:16.. Date: 09:35 05.05.19. Batch: 259146988.
The amount of 1.78 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-30 09:48:51.. Date: 09:27 30.04.19. Batch: 258070459.
برداشت 77 - 100 ام
The amount of 1.59 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-26 15:37:09.. Date: 15:15 26.04.19. Batch: 257582086.
The amount of 1.06 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-23 20:38:50.. Date: 20:17 23.04.19. Batch: 257155449.
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-21 19:13:30.. Date: 18:52 21.04.19. Batch: 256837670.
The amount of 1.06 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-20 08:08:02.. Date: 07:46 20.04.19. Batch: 256665313.
The amount of 1.06 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-20 08:08:02.. Date: 07:46 20.04.19. Batch: 256665311.
The amount of 1.06 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-17 20:22:11.. Date: 20:01 17.04.19. Batch: 256315875.
The amount of 2.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-15 20:34:12.. Date: 20:13 15.04.19. Batch: 255979903.
The amount of 1.04 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-14 19:57:03.. Date: 19:36 14.04.19. Batch: 255811147.
The amount of 2.64 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->U72***21124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-12 22:19:19.. Date: 21:58 12.04.19. Batch: 255578001.
The amount of 1.57 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-07 20:51:52.. Date: 20:31 07.04.19. Batch: 254756235.
The amount of 3.65 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-04-05 00:37:22.. Date: 00:17 05.04.19. Batch: 254402401.
The amount of 1.65 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-27 21:59:22.. Date: 21:39 27.03.19. Batch: 252914505.
The amount of 2.08 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-24 22:16:00.. Date: 21:56 24.03.19. Batch: 252465796.
The amount of 1.56 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-20 21:05:14.. Date: 20:45 20.03.19. Batch: 251862325.
The amount of 1.01 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-17 22:02:00.. Date: 21:42 17.03.19. Batch: 251334090.
The amount of 2.57 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-15 13:15:43.. Date: 12:56 15.03.19. Batch: 250944009.
The amount of 1.03 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-10 19:00:45.. Date: 18:41 10.03.19. Batch: 250159105.
The amount of 2.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-08 17:08:54.. Date: 16:50 08.03.19. Batch: 249894184.
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-04 15:16:11.. Date: 14:57 04.03.19. Batch: 249277013.
The amount of 1.56 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-03-02 15:44:50.. Date: 15:26 02.03.19. Batch: 249012637.
The amount of 1.02 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->U7221124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-27 20:02:57.. Date: 19:44 27.02.19. Batch: 248260885.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-23 20:05:16.. Date: 19:47 23.02.19. Batch: 247706013.
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-17 14:36:03.. Date: 14:18 17.02.19. Batch: 246858338.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-18 16:40:07.. Date: 16:22 18.02.19. Batch: 247002172.
برداشت 14 - 76 ام
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-17 14:36:03.. Date: 14:18 17.02.19. Batch: 246858338.
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip. Date 2019-02-07 20:42:06.. Date: 20:24 07.02.19. Batch: 245715196.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 15:09 03.02.19. Batch: 245221675.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:20 01.02.19. Batch: 245036644.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 12:22 29.01.19. Batch: 244303000.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:53 25.01.19. Batch: 243902072.
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 22:26 23.01.19. Batch: 243723120.
The amount of 1.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 21:26 17.01.19. Batch: 243071964.
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 19:30 12.01.19. Batch: 242534646.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 15:50 06.01.19. Batch: 241879163.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 15:41 04.01.19. Batch: 241701335.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 10:32 30.12.18. Batch: 240949120.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:02 28.12.18. Batch: 240831867.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 22:03 23.12.18. Batch: 240426418.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 22:34 21.12.18. Batch: 240264948.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 07:41 17.12.18. Batch: 239783478.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 11:22 14.12.18. Batch: 239538734.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 16:25 09.12.18. Batch: 239044688.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 19:25 07.12.18. Batch: 238876513.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:08 05.12.18. Batch: 238672096.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:08 01.12.18. Batch: 238246104.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:03 29.11.18. Batch: 237713555.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:32 25.11.18. Batch: 237236439.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:39 22.11.18. Batch: 236955025.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 06:55 19.11.18. Batch: 236485134.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:27 15.11.18. Batch: 236090698.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:26 11.11.18. Batch: 235624765.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 08:18 09.11.18. Batch: 235341954.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 18:46 04.11.18. Batch: 234790694.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 23:54 02.11.18. Batch: 234613913.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:48 01.11.18. Batch: 234474073.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:47 28.10.18. Batch: 233695762.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:42 28.10.18. Batch: 233695288.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 16:33 26.10.18. Batch: 233503624.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:52 21.10.18. Batch: 232924896.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 07:26 20.10.18. Batch: 232774848.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 08:23 18.10.18. Batch: 232557239.
برداشت 14 - 39 ام
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 10:30 15.10.18. Batch: 232197653.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:50 12.10.18. Batch: 231946214.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 21:58 10.10.18. Batch: 231723747.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 16:45 07.10.18. Batch: 231309908.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:11 04.10.18. Batch: 230981681.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 11:10 30.09.18. Batch: 230139714.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 11:03 28.09.18. Batch: 229929361.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 22:01 26.09.18. Batch: 229765533.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 23:58 22.09.18. Batch: 229313323.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 09:57 21.09.18. Batch: 229137700.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 19:12 15.09.18. Batch: 228483024.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 19:07 15.09.18. Batch: 228482487.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:34 12.09.18. Batch: 228127464.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 11:50 09.09.18. Batch: 227726209.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 12:02 08.09.18. Batch: 227630932.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 13:34 05.09.18. Batch: 227298393.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 10:27 01.09.18. Batch: 226854308.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 12:34 31.08.18. Batch: 226433947.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:10 27.08.18. Batch: 226027205.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 09:41 25.08.18. Batch: 225796673.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 21:20 24.08.18. Batch: 225755831.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 07:36 22.08.18. Batch: 225475763.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:29 16.08.18. Batch: 224931937.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:36 13.08.18. Batch: 224582169.
The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:53 09.08.18. Batch: 224094794.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 18:12 07.08.18. Batch: 223879654.
برداشت 4 - 13 ام
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:36 04.08.18. Batch: 223562797.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:25 03.08.18. Batch: 223466290.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 12:34 02.08.18. Batch: 223296895.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 10:38 31.07.18. Batch: 222717653.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 11:30 27.07.18. Batch: 222326830.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 16:08 25.07.18. Batch: 222148717.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 18:51 24.07.18. Batch: 222053605.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 20:59 23.07.18. Batch: 221962331.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 21:16 20.07.18. Batch: 221700221.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 18:18 19.07.18. Batch: 221591084.
برداشت 1- 3 ام
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:47 17.07.18. Batch: 221380062.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 14:45 17.07.18. Batch: 221379763.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U15333567->***. Memo: API Payment. CaribbeanDream.. Date: 17:08 13.07.18. Batch: 221040615.
-----------------------------------
پلن های سرمایه گذاری
حداقل سرمایه 10 دلار - سوددهی 1 درصد روزانه(روزهای کاری) - 20 روزه - جمعا 120 درصد سود
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۱

نظرات (۵)

سلام جهت برداشت این error v رو میده
امکانش هست راهنمایی کنید
provide this wallet details in your account setting
پاسخ:
سلام 
این پیام مربوط به عدم ذخیر والت و شماره حساب شماست 
از قسمت تنظیمات ،ابتدا شماره حساب خودتون رو ذخیره کنید و سپس درخواست برداشت دهید 
با احترام 
خوب هستین
این سایت معمولا سودها رو بعد از چه مدتی تو سایت اضافه می کنه
برای من بعد از 24 ساعت هنوز سودی اضافه نکرده
پاسخ:
سلام
پس از 24 ساعت براساس ساعت سرور اضافه میشه
واریزی هم تا 72 ساعت معمولا طول میکشه.
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
یوزر نیم:maramimoslem
میزان سرمایه گذاری :*** دلار پرفکت
شماره حساب پرفکت:*********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین برای 2 سرمایه گذاری شما در 2 سایت و مجموعا واریز شد
Transaction batch#: 256196405
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
سلام قسمتی در این سایت نیست که یفهمیم چقدر سود سرمایه گزاری میشود ؟؟ و اینکه نحوه ی محاسبه سود رو بگید به چه شکلی هستش
پاسخ:
سلام
در پلن اول سوددهی برای سرمایه های مناسب و پایین، روزانه 1 درصد و برای 170 روز کاری می باشد.
مثلا 100 دلار سرمایه در روزهای کاری 1 دلار سوددهی داشته و در نهایت مجموعا با اصل پول به شما 170 دلار خواهد داد(در واقع 100 روز اول شما اصل پول را دریافت می کنید)
با احترام
سلام آیا در سایت caribbean-dream.biz بعد از اتمام دروه سرمایه گذاری مقداری سرمایه اولیه نیز به همراه سود بر میگردد؟
پاسخ:
سلام
در این سایت سود هر روز قابل برداشت بوده و اصل پول نیز در پایان دوره به شما داده میشه
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه