Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS
solidtradebank
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
تبلیغات
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
تبلیغات
newshyip
آخرین نظرات
يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ق.ظ

cryptosolutions با پلن چند روزه و با سابقه(70 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

شروع کار سایت : 20 فروردین 95
اسکریپت سایت : لایسنس گلد کدرز
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 10 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2021 میلادی
نوع واریز : دستی
فعالیت با حساب: بیت کوین - پرفکت مانی - پایر -ادوکش
نوع پلن ها : روزانه (سود واصل پول اخر دوره - سود هر روز  واصل پول اخر دوره قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک
توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 

برداشت 59 - 70 ام


$1.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is b70e6219-ada2-4f4d-8ae9-

0f989ee02117.
$1.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is a572a95a-676a-4118-bf2e-
ca5f0c16b7b5.

$1.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 27646aed-cda8-4d9f-8995-
900b54fafc4d.


$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 24fec323-ff88-4c1b-8182-

8eb014a9b4fb.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 49797086-0bb8-4f2c-a70e-
61b664cbcf3f.
$0.90 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 0e0dcab6-257c-47d6-a68a-
6eb37b3e2541.
$0.10 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is bc913439-81e9-4a3e-87ee-
f93d022a7e48.
$0.50 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d9d4a9e7-0768-401f-89d2-
55b08a1f9489.

$1.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is ddd2dfcc-39f3-47ec-a27d-
31f3d7dbf17a.
$0.50 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 1276301d-4068-40d4-90db-
2e0ad2e77b3b.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 4eceef6d-2082-4c60-a215-
982c896b9506.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d990e0e1-9b6f-4f39-944c-
905eef281d1e.

برداشت 54 - 58 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is c9155c8a-ce46-47ab-87f8-

d246ef7b93fc.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is a1eedb0e-5ef8-46a6-9732-
180568ccf8bc.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 7d447660-8e6d-4270-a2a4-
57a7b647771b.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is e9083af7-663c-4324-9474-
0d6a1d16d854.
The amount of 6.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 14:46 20.08.17. Batch: 185544153.

برداشت 31- 53 ام
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is dd4f1ab7-739a-4d62-a051-

1d6fbda1f30b.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 989b42d4-246c-4133-8cf6-
606fe6252ec0.
The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 10:49 19.08.17. Batch: 185444384.
$0.48 has been successfully sent to your Payeer account P***.
Transaction batch is 390135684.
The amount of 0.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 20:35 18.08.17. Batch: 185406065.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is eecfb0f2-18d7-4e33-9747-
cb3f61aa7dec.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 4c90f862-244d-49a4-bc11-
cbb77dbdf573.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d2f19892-34c8-44af-b6ca-
bb7044138e75.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 3f284fca-43e6-4e11-ac00-
b3de76a53621.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is c2147f3a-5f0d-4599-94eb-
120cc0f50387.
The amount of 30 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 19:03 14.08.17. Batch: 185002650.
$1.81 has been successfully sent to your Bitcoin account 3FCtrkFdENDY41iF3cNchRo2pbMfN1
NAuf.
Transaction batch is CWBH79LKFFVOP9O0ZJOV3MFD1R.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 51679760-419a-4ba0-b146-
3b9d39638fad.
The amount of 0.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 07:13 14.08.17. Batch: 184943897.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 2f43c214-b0b3-435e-8980-
3569061acab5.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 557f58a7-bb35-4ca5-af5b-
43955b33fe1f.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is f37b8a0d-42bb-4713-822a-
dbe420537e5d.
The amount of 0.37 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 08:03 09.08.17. Batch: 184517734.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 4bbbae0e-e4fc-4dd3-848b-
7bbfcdda333c.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 7baa67f6-fd1d-47ae-8b22-
73b234a1ef44.
The amount of 1.33 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 08:25 07.08.17. Batch: 184326484.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is e4fe9e34-152e-4837-9c24-
840d7a18672b.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 939b65ab-4e6e-451b-a45f-
948d8acf1848.

برداشت 27 - 30 ام

The amount of 3.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 06:35 05.08.17. Batch: 184167423.

$6.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is bce6b411-15b5-4964-8e36-

d7c0a19453a5.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is ebddc3de-2871-4a48-b1e7-
94981c2d9da5.
$1.40 has been successfully sent to your Bitcoin account 3FCtrkFdENDY41iF3cNchRo2pbMfN1
NAuf.
Transaction batch is CWBH3SFFYWNAWMXJVNJXGAW2HK.

برداشت 24 - 26 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 96758a3d-5b35-4060-9e69-

f5b697f53625.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d7fff752-02b2-4ba2-b5cd-
4991d3cbf47c.
The amount of 0.22 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 13:34 31.07.17. Batch: 183453610.

برداشت 18 - 23 ام
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 9effde7e-e4d2-435a-aea4-

da2d715613d3.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 2f608381-e5f8-4126-a48e-
d4b46b6f4ac0.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is f168ea20-0654-4ca7-94b9-
f53a9abdbf3a.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 19:23 30.07.17. Batch: 183391791.
The amount of 0.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 19:35 28.07.17. Batch: 183246845.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 19:34 28.07.17. Batch: 183246654.

برداشت 16 - 17 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 92fe1050-e476-4c23-ba65-

28998a8cac0d.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d8921847-b007-41f3-b1ae-
36f5b2ff9703.

برداشت 14 - 15 ام
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 11d10b95-c08d-4116-93f5-

6c0d4450b1b2.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 18df622e-9afd-4954-a3f5-
5754c042a4c0.

برداشت 12 - 13 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 7f0640de-f6e5-4836-ab73-

c6a9d2990a68.

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is fc782066-2870-4b59-a9fe-
003fc1c447ff.

برداشت 8 - 11 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 11849dfe-b96e-4aa7-b4c5-

0455c946bff3.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 07:13 22.07.17. Batch: 182685618.
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 12:40 21.07.17. Batch: 182621370.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is b04bd982-61fa-4648-ba04-
b9fd63b10532.

برداشت 4- 7 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 331949a9-56bf-401e-9630-

9bb5020ba113.

The amount of 0.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U11892314->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Build your future by CryptoSolutions.. Date: 07:48 19.07.17. Batch: 182403579.


$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 3c8d2d8a-73f3-4378-96eb-

fab78e489237.
$0.60 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is e8b1d0b3-c7e3-4294-989c-
d5e9553c8eb2.

برداشت 2- 3 ام

$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is aae59186-0e7f-489d-a689-

2027d730aaca.
$3.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 08df263f-2c62-472d-a38e-
a0a4d03bf53c.

برداشت اول (ادوکش)

$279.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is da7ccd1b-1dca-4bf5-b61b-

c20bdf27e49b.

-------------------------------------------
پلن های  سرمایه گذاری:

Crypto 1 1.5% Daily For 30 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
CSL 1 $10.00 - $1000.00 1.50

Crypto 2 200% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL 2 $10.00 - $1000.00 111.00
CSL 3 $1001.00 - $5000.00 112.00
CSL 4 $5001.00 - $10000.00 115.00
CSL 5 $10001.00 - $20000.00 120.00
CSL 6 $20001.00 - $50000.00 150.00
CSL 7 $50001.00 - $100000.00 200.00

Crypto 3 500% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL 8 $10.00 - $1000.00 125.00
CSL 9 $1001.00 - $5000.00 130.00
CSL 10 $5001.00 - $10000.00 135.00
CSL 11 $10001.00 - $20000.00 150.00
CSL 12 $20001.00 - $50000.00 250.00
CSL 13 $50001.00 - $100000.00 500.00

Crypto 4 1100% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL 14 $10.00 - $1000.00 155.00
CSL 15 $1001.00 - $5000.00 170.00
CSL 16 $5001.00 - $10000.00 185.00
CSL 17 $10001.00 - $20000.00 200.00
CSL 18 $20001.00 - $50000.00 600.00
CSL 19 $50001.00 - $100000.00 1100.00

Crypto 5 2000% After 50 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL 20 $10.00 - $1000.00 200.00
CSL 21 $1001.00 - $5000.00 250.00
CSL 22 $5001.00 - $10000.00 300.00
CSL 23 $10001.00 - $20000.00 400.00
CSL 24 $20001.00 - $50000.00 900.00
CSL 25 $50001.00 - $100000.00 2000.00

Crypto 6 3000% After 75 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL 26 $10.00 - $1000.00 300.00
CSL 27 $1001.00 - $5000.00 400.00
CSL 28 $5001.00 - $10000.00 500.00
CSL 29 $10001.00 - $20000.00 900.00
CSL 30 $20001.00 - $50000.00 1800.00
CSL 31 $50001.00 - $100000.00 3000.00

Special Offer 5000% After 100 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL SP $200.00 - $2000.00 5000.00

VIP FOR ADVANCED 1000% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
CSL VIP $50000.00 - $100000.00 1000.00

Partners 1.5% Daily For 500 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
CSL Partners $10.00 - $1000.00 1.50

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۲۵

نظرات (۷)

چرا سایت دیگه بالا نمیاد؟
پاسخ:
سلام
سایت اسکم شده
باا حترام
متاسفانه سایت با مشکل برخورد کرده و بهتر بگم عمرش رو به اتمامه و حالت نیمه اسکم دراومده و احتمالا تا چند روز اینده کامل اسکم میشه
برای همین دیگه چیزی سرمایه گذاری نکنید و خرد خرد برداشت بزنید چون گاهی اوقات به صورت انی میریزه(مبالغ زیر 1 دلار بزنید)
اگر نداد در ساعات مختلف کنسل کنید و مجددا امتحان کنید
موفق باشید
با احترام
نیوزهایپ
سلام دوست عزیز عمر واقعی این سایت 45 روز هست
سلام
به نظرتون این سایت چند روز دیگه میتونه کار کنه ؟
تشکر
پاسخ:
سلام
به نظر ما میتونه حداقل برای 30 روز اینده کار کنه وحتی بیشتر
باا حترام
این سایت از https به http تغییر ادرس داده که الانم خطای 504 میده و باز نمیشه

احتمالا داره به فنا میره

چون من 5 روز پیش پلان 15 روزه برداشتم و از شانس من این سایت دیگه کار نمیکنه
پاسخ:
سلام
بله ادرس رو با 
Http باز کنید
برداشت امروز زدیم و خداروشکر واریز شد
متن پیام سایت به کاربران
با احترام
----

Dear investors.
Our servers have changed the access protocol, now our site will be available through HTTP. 
Subsequently, we will update the news. 
Thank you for being with us.

http://cryptosolutions.biz

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
من در این سایت مبلغ ** دلار با نام کاربری lordreza و ادرس بیت کوین 1Ldc4XXVG8XPSii6exTjUhJLxETRM7WMVj سرمایه گذاری کردم .
ممنون از سایت خوبتون
پاسخ:
سلام
اگر واریز دیر شد عذر میخوایم،همونطور که در کانال ذکر کردیم متاسفانه چند روزی با بیماری گرفتار شده بودیم.
-----------
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
https://blockchain.info/tx/66271710b4d78e8af3185d4910142fe88f1de643ae4c6fd374c8481066f38d1b
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام , من پلن هاشو متوجه نشدم توی crypto1 روزی 1.5 درصد سود میده ک سر ماه میشه 45 درصد سود و توی crypto4 توی همین بازه 1100 درصد سود میده !!! این دوتا تناقض وحشتناکی ندارن ؟
پاسخ:
سلام
در پلن ٤ نهایت سود رو زده
در این پلن برای مقادیر تا ١٠٠٠ دلار سود ١٥٥ درصدی در نظر گرفته شده
که در مقایسه با پلن اول تنها ١٠ درصد اختلاف داره و ان هم برای اینه که در پلن ٤ اصل و سود بعد از ٣٠ روز اضافه میشه
اما در پلن اول روزانه سود قابل برداشته و سود اخر دوره اضافه میشه
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه