Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ق.ظ

ddfutures با سابقه بیش از 550 روز(143 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

شروع کار سایت : 5 دی 95
اسکریپت سایت : لایسنس گلد کدرز
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 10 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2020 میلادی
نوع واریز : دستی
فعالیت با حساب: بیت کوین - پرفکت مانی - پایر -ادوکش- پیزا
نوع پلن ها : روزانه(سود هر روز یا سود و اصل پول آخر دوره قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک
توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 

برداشت 122 - 143 ام(پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 613837912.

$1.00 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 613782430.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 613783878.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 612669424.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 612647166.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 612030181.

$2.60 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 612030754

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 612030181

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
610912798

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
610387784

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
609855935

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
609330221

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
609297657

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
608715380

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
608167767

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
607529660

$5.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
606940332

$13.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
606378436

$7.00 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
605999730

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
605406438

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 604798335

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 604212379

برداشت 93 - 121 ام(پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
603136382

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
602654795

$1.00 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
602654344

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
602118338

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
601700191

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
601071537

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
600474911

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
599823276

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
599110785

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
598479233

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
597873940

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
597339178

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
596957735

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
595618439

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
595618401

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
594222702

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
594205419

$4.90 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
593544319

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
593544090

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
592754848

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
591906972

$1.00 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
591251510

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
591251293

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
590652529

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
589859241

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
589075079

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
588390728

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
587728232

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is
586920250

برداشت 68 - 92 ام(حساب پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 586309847.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 585734280.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 585052747.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 584249464.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 583128585

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 582490027

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 581822637

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 581184258

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 580616785

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 580091610

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 579552313

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 579540343

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 578971106

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 577961433

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 577605641

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 577107086

برداشت 67 - 76 ام(پرفکت مانی - پایر)

The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 20:32 22.05.18. Batch: 215491511.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 576348946.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 575614312.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 20:55 21.05.18. Batch: 215390575.


$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 574955239.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 573586362.
$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 573568250.
$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 572196397.
$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 571368109.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 01:35 16.05.18. Batch: 214838350.

برداشت 61 - 66 ام(پرفکت مانی - پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 570626362.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 569945931.
$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 569535118.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 568172521.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 567561931.

The amount of 2.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 06:37 12.05.18. Batch: 214448911.

برداشت 58- 60 ام(پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 566497115.
$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 565805655.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 565354977.

برداشت 55 - 57 ام(پرفکت مانی - پایر)

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 08:59 07.05.18. Batch: 213955321.


$2.00 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 564166622.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 564167694.

برداشت 53 - 54 ام(پرفکت مانی - پایر)

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:47 06.05.18. Batch: 213884289.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 563543411.

برداشت 45 - 52 ام(پرفکت مانی - پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 562724837.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 562024214.


$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 561318259.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 560230049.


$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 559270180.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 558411635.

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 21:12 03.05.18. Batch: 213646075.

The amount of 10.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:44 30.04.18. Batch: 213002467.

برداشت 40 - 44 ام(پرفکت مانی - پایر)

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 557606365.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:55 29.04.18. Batch: 212918051.

$4.20 has been successfully sent to your Payeer account P***1.
Transaction batch is 556539625.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 00:24 29.04.18. Batch: 212879606.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 08:18 28.04.18. Batch: 212813836.

برداشت 28 - 39 ام

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 17:38 26.04.18. Batch: 212664950.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 11:55 25.04.18. Batch: 212531612.

The amount of 1.41 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 16:41 24.04.18. Batch: 212456178.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 21:31 23.04.18. Batch: 212377719.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 12:39 22.04.18. Batch: 212246716.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 19:19 21.04.18. Batch: 212194192.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:53 20.04.18. Batch: 212091187.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 17:29 19.04.18. Batch: 212022069.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 17:35 18.04.18. Batch: 211926744.

The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 20:03 17.04.18. Batch: 211843529.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 19:54 17.04.18. Batch: 211842030.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 00:42 17.04.18. Batch: 211755864.

برداشت 24 -27 ام

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->U7221124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:17 15.04.18. Batch: 211615265.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->U7221124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 12:39 15.04.18. Batch: 211612344.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->U7221124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:57 13.04.18. Batch: 211465737.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->U7221124. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:50 13.04.18. Batch: 211464787.

برداشت 6 -23 ام

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 18:11 11.04.18. Batch: 211296683.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 23:52 10.04.18. Batch: 211219049.

The amount of 0.71 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 17:24 09.04.18. Batch: 211094002.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 12:56 08.04.18. Batch: 210988002.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 15:00 07.04.18. Batch: 210924707.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 18:56 06.04.18. Batch: 210858242.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:57 05.04.18. Batch: 210742815.

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 09:11 04.04.18. Batch: 210615646.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 09:09 04.04.18. Batch: 210615316.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 12:27 03.04.18. Batch: 210524657.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 04:47 02.04.18. Batch: 210404346.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 02:11 01.04.18. Batch: 210015525.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:17 31.03.18. Batch: 209973238.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 14:58 30.03.18. Batch: 209897489.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 01:26 30.03.18. Batch: 209847455.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 13:19 28.03.18. Batch: 209693802.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 21:29 27.03.18. Batch: 209636862.

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 03:51 27.03.18. Batch: 209546454.

برداشت 1 -5 ام

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 02:39 26.03.18. Batch: 209443775.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 02:36 26.03.18. Batch: 209443437.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 22:40 24.03.18. Batch: 209360434.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 03:18 24.03.18. Batch: 209288618.

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U13611479->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from DDFutures.com.. Date: 00:29 22.03.18. Batch: 209092895.

--------------------------

پلن های سرمایه گذاری

2.1% DAILY FOR 20 DAYS

Plan

Spent Amount ($)

Daily Profit (%)
DD1 $10.00 - $500.00 2.10
Calculate your profit >>

2.5% DAILY FOR 35 DAYS
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
DD2 $50000.00 - $100000.00 2.50
Calculate your profit >>

3.5% DAILY FOR 55 DAYS
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
DD3 $100000.00 - $200000.00 3.50
Calculate your profit >>

650% AFTER 25 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
DD4 $70000.00 - $700000.00 650.00
Calculate your profit >>

1500% AFTER 45 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
DD5 $40000.00 - $400000.00 1500.00
Calculate your profit >>

3000% AFTER 60 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
DD6 $20000.00 - $200000.00 3000.00
Calculate your profit >>

6500% AFTER 90 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
DD7 $10000.00 - $100000.00 6500.00
Calculate your profit >>

15000% AFTER 155 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
DD8 $5000.00 - $50000.00 15000.00
Calculate your profit >>

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۰۱

نظرات (۷۲)

با سلام
من بیت کوین واریز کرده بودم 10 روز هیچ برداشتی برام نکرد الان هم در پایان دوره اصل مبلغ و سودهاش مونده . چیکار کنم همشو (22 دلار) یه جا برداشت بزنم یا کمتر. لطفا راهنمایی کنید
پاسخ:
سلام
متاسفانه سایت از قرار مشخص بصورت کامل اسکم و پرداختاش متوقف شده!
با احترام
سلام. اینکه زدید عدم پرداخت یعنی کارش تمام شد؟ پس این برداشت هایی که تو سایتش میزنه و بروز هم هست دروغه؟
پاسخ:
سلام
عدم پرداخت یعنی اسکم و اتمام فعالیت سایت.
واریزی های پایین ممکنه هنوز انجام بشه اما گلچین و رندوم!
متاسفانه برداشت ما که مبلغش هم بالا نیست بیش از 72 ساعته که واریز نشده
با احترام
با سلام. گفته میشه این سایت توسط تیم ddfutures راه اندازی شده. لطفا اعلام نظر بفرمایید. سپاس
https://rrfutures.com
پاسخ:
سلام
این سایت صرفا از قالب و تم سایت ddfutures استفاده می کنه و ارتباطی باهاش نداره!
با احترام
فقط دلار واریزی داره.بیت کوین رو انجام نمیده.
با سلام از دوستان کسانی که غیر از دلار در سایت سرمایه گذاری کردند، آیا واریزی داشتند؟؟؟. من 5 روزه هیچ واریزی نداشتم. لطفا با اعلام نظر راهنمایی کنید. ممنونم
پاسخ:
سلام
برداشت ۲ دلاری ما امروز واریز شد 
نوع حساب پایر بود
اگر کسی از دوستان به بیت کوین و ارزهای دیجیتال برداشت زده لطفاً اطلاع بده!
سپاس
با احترام
اسکم شد
پاسخ:
برداشت های خیلی پایین بزنید نهایتا 2 دلار!!
برداشت ما پس از 48 ساعت امروز به مبلغ 2 دلار واریز شد
با احترام
با سلام
استاد واریز برای شما انجام میشه؟ طبق اعلام سایت که واریز ها داره انجام میشه.
سه روزه که برای من هیچ واریزی (زیر 2 دلار) انجام نمیشه اما سایت کنسل هم نکرده. ممکنه دلیلش این باشه که سرمایه گذاری من به BTC و BCH هست؟ با احترام
پاسخ:
سلام
برای ما دیروز واریز شد و امروز همچنان منتظر واریز هستیم
ممکنه دلیلش این مورد باشه!
مجددا کنسل کنید و مبلغ 2- 3 دلار رو برداشت بزنید
متاسفانه سایت ها نفس های اخر رو داره میکشه و این روزا احتمالا کامل اسکم بشه!
فقط با این ترفند و کار میشه مقداری وبخشی از موجودی رو گرفت
با احترام
سایت داره کار میکنه و پرداختی ها رو پشت سر هم انجام میده.به نظرم میتونه خودشو نجات بده و بشه مثل قبل.
اینم واریز به پرفکت مانی بنده مبلغ 4 دلار
04.08.18 22:14 Received Payment 4.00 USD from account U13611479 to account U180*****. Batch: 2235*****. Memo: API Payment. Withdraw to mpowerddf from DDFutures.com
من با لایو ساپورت بالاخره امروز موفق شدم چت کنم.
پرسیدم چرا فاصله ی پرداخت ها زیاد شده ، گفت مجبوریم صبر کنیم موجودیمون برای واریز به حدی برسه که کل پرداخت ها انجام بشه و حتی مجبور شدیم محدودیت 5 دلار برای پلن های روزانه اعمال کنیم.

امیدوارم اسکم نشه ، پروژه ی خوبی هست واقعا.

یه چند تا تغییر بدن تو پلن ها درست میشه ، معلومه وقتی پلن پرینسیپال ریترن باشه دیگه کسی سرمایه گذاری نمیکنه همه هی همونو که گذاشتن ری اینوست میکنن. این پلن های خدا درصد بعد از فلان روز رو هم باید حذف کنن.

در هر صورت هر جوری فک میکنم خودشونم دلشون راضی نمیشه این اعتبار حدود 600 روزه رو به فنا بدن. الانم میبینیم که دارن دست و پا میزنن که اسکم نشن. امیدوارم یه تدبیری کنن مشکل حل شه حیفه واقعا. از این پروژه ها تو هایپ کمه.
سلام.منم هر روز درخواست برداشت ۴.۵ دلار میزنم،کم تر از ۲۴ ساعت واریز میکنه..اما خب نگران اصل پولم هستم و اینکه میشه برداشتش کنم یا نه.
۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۰ Mohammad OmaraShastan
من دیروز دوتا برداشت 5دلاری گذاشته بودم
امروزم ی 4.75 دلاری
دوتای اول رو کنسل کرد ولی درخواست امروزم واریز شد
با سلام. در یکی از سایتهای مانیتورینگ خارجی خوندم که کاربری از ادمین نقل قول کرده بود که با کمبود سرمایه گذاری مواجه شدن برای همین نمیتونن سود با مبالغ بالا را واریز کنن. به نظرم نباید بگیم اسکم شده ( در مانیتورینگ ها هم اغلب کابران از لفظ "مشکل" استفاده کردن) چون اینطوری به سایت Deposit نخواهد شد و نهایتا اسکم میشه. به نظرن خیلی نباید نگران باشیم
سود روزانه چند روز گدشته برای بنده در کمتر از 24 ساعت واریز شد (BCH) اما سود بیت کوین هنوز واریز نشده. همانطور که میگن کم برداشت بزنید زیر 5 دلار54249
سلام . بردلشت منو امروز واریز کرد. شاید فقط مبالغ پایین رو رو واریز میکنه چون برداشت من زیر ۱ دلار بود. خرد خرد و مبالغ کم برداشت بزنید واریز میشه
چرا عدم پرداخت نمیزنید براش؟
پاسخ:
سلام
خروجیش امروز و چند لحظه پیش بروز شده
واریزی همچنان داره(پایین و خرد برداشت بزنید)
اما دیگه بدرد سرمایه گذاری مجدد نمیخوره
با احترام
سلام دوستان فعلا در سایت DDFutures Ltd فعالیت نکنید به احتمال زیاد از ناراضی های کاربران اسکم اعلام میشه
سلام.
درخواست واریز زدم اما سایت کنسلش کرد.
دو بار این اتفاق افتاده.
وضعیت برداشت شما چطوره؟
پاسخ:
سلام
فقط برداشت بزنید!
و خرد خرد مثلا در حد 4-5 دلار برداشت بزنید
ما دیشب واریزیمون که حدود 5 دلار پایر بود واریز شده!
با احترام
درخواست برداشت من رو دو بار کنسل کردن دوستان مراقب باشید. دیروز به ادمین سایتش هم ایمیل زدم ولی جوابی نداده هنوز
پاسخ:
سلام
فقط برداشت بزنید!
و خرد خرد مثلا در حد 4-5 دلار برداشت بزنید
ما دیشب واریزیمون که حدود 5 دلار پایر بود واریز شده!
با احترام
خوشبختانه سرعت واریزی ها خیلی بالا رفته
یک برداشت جدید هم زدم که یک ساعته واریز شد
سلام وقت بخیر
فعلا پرداختی های سایت به روز شده
برداشت منو هم واریز کرد
امیدوارم همینجوری ادامه بده این سایت و مشکلی نداشته باشه دیگه

باتشکر
سلام چی شده چرا وضعیتشو تغییر دادین به (صبر کنید)
پاسخ:
سلام
صرفا برای احتیاط تغییر داده شد!
امیدواریم تا 3 -4 ساعت اینده واریز داشته باشه(جدیدترین برداشت ما دیروز ساعت 14 عصر بود)
در صورت واریز مجددا به حالت قبل برمیگرده
با احترام
سلام. خدایی دیگه این نباید صبر کنید زده بشه. من جای شما باشم با استخدام چند نفر یه تیم قوی تشکیل میدم و تحلیل میکنم در مطالب روزانه شرایط سایت هارو. حتی من تو مانیتورینگ های خارجی هم زیاد ندیدم که تحلیلی از شرایط هر سایت داشته باشن.
پاسخ:
سلام
صرفا برای احتیاط تغییر داده شد!
امیدواریم تا 3 -4 ساعت اینده واریز داشته باشه(جدیدترین برداشت ما دیروز ساعت 14 عصر بود)
در صورت واریز مجددا به حالت قبل برمیگرده
با احترام
وقت بخیر ادمین جان
دی دی رو چرا صبر کنید زدی؟
دیروز که پرداختی داشت. امیدبخدا امشبم میزنه،
امیدوارم 1000 روز حداقل عمر کنه.
پاسخ:
سلام
صرفا برای احتیاط تغییر داده شد!
امیدواریم تا 3 -4 ساعت اینده واریز داشته باشه(جدیدترین برداشت ما دیروز ساعت 14 عصر بود)
در صورت واریز مجددا به حالت قبل برمیگرده
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام نام کاربریOmidmirzaee
10دلار سرمایه گذاری
حساب پرفکت مانی *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 222616058
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام وقت به خیر **دلار سرمایه گذاری شد با مشخصات elinaz حساب پرفکت مانی ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 222415023
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام
در جواب نظر قبلی که گذاشته بودم در مورد سایت ddfutures میخواستم بگم که طی این دو روز واریز و برداشت ادوکش تو این سایت و همچنین سایت variobit مشکل داشت که الحمدالله هردو سایت مشکلشون برطرف شد ( البته مشکل از سیستم پرداخت ادوکش بود فقط ) و برداشت های من هم از ddfutters و هم variobit واریز شد.

باتشکر
پاسخ:
سلام
خداروشکر 
ممنون از اطلاع رسانی شما
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام وقت به خیر. **دلار سرمایه گذاری شد با مشخصات elinaz حساب پرفکت مانی ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 222415023
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام خسته نباشید
میخواستم نظرم رو در مورد سایت ddfutures بدم.
پرداختی های سایت به روز نمیشه و طی یک روز اخیر چند مورد فقط پرداختی داشته . برداشت من الان بیش از ۲۴ ساعته که واریز نشده.
چند مورد پرداختی های سنگین دیدم و فکر کنم سایت کم اورده برا پرداخت برداشت های چند هزار دلاری و حتی ۱ میلیون دلاری !
به نظرم احتیاط کنید و فعلا هیچکس سرمایه گذاری نکنه
امیدوارم یه حالت قبلش برگرده این سایت
باتشکر
پاسخ:
سلام
سلامت باشید
 برداشت های ما چند لحظه واریز شد و اگر خروجی سایت رو چک بفرمایید بروز و تاریخ امروز هست
طبق گفته سایت برداشت ها تا 36 ساعت ممکنه طول بکشه و گاها 48 ساعت هم دیده شده!
ما در کانال هم اطلاع دادیم به جز پلن های بلند مدت و عدم سرمایه گذاری در این پلن ها در این سایت و همه سایت ها مورد مشکوک و خاصی گزارش و دیده نشده!
حتی اون دوستمون روزانه 25 دلار بهشون پرداخت میشه و عدم پرداختی سایت تا این لحظه خداروشکر نداشته!
اگر پرداخت به شما هنوز تایید نشده برای ما لطفا اسکرین شات از طریق ایمیل بفرستید تا بهتر و با اطلاع از مشکل شما راهنماییتون کنیم.
ممنون میشیم در صورت پرداخت اطلاع رسانی کنید
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام .***دلار با نام کاربری fereshtebz و از حساب پرفکت ********* سرمایه گذاری شد.
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 221836180
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام مبلغ ** دلار ادوکش سرمایه گذاری کردم
شماره حساب ادوکش : ***********************

باتشکر
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction Number
d35d8796-551c-485f-b8cd-4c6e2ed7b7c3
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

واریز پرفکت مانی ** دلار

نام کاربری : javad

حساب پرفکت مانی : *********

ممنون


پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 221835636
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام.**دلار با نام کاربری fereshtebz و از حساب ********* سرمایه گذاری شد.
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 221681021
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

واریز بیت کوین 0.0026

نام کاربری : javad

حساب پرفکت مانی : *********

ممنون

پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 221386798
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام سرمایه گذاری انجام شد
مبلغ **$ پرفکت مانی
نام کاربری Mrmilado
آدرس حساب پرفکت : *********
به شماره بچ : e payment was successful.

Your batch number for confirmation is 220589051

Thank you for using Perfect Money
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 220696482
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

سرمایه گذاری مجدد

پرفکت مانی : ** دلار

بیت کوین : 0.00**

نام کاربری : javad

شماره حساب پرفکت مانی : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 220090267
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

واریز بیت کوین 0.00**

حساب پرفکت مانی : *********

ممنون
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 220090267
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

0.00** بیت کوین سرمایه گذاری شد.

نام کاربری : javad

شماره حساب :

**********************************
پاسخ:
سلام
بند 6 قوانین واریز هدایا
بیت کوین (به دلیل افزایش قیمت و بالا بودن کارمزد بیت کوین هدایای این حساب به صورت معادل پرفکت مانی واریز خواهد شد).
لطفا برای واریز،شماره حساب پرفکت مانی خود را ارسال فرمایید تا هدیه شما نیز تقدیم و واریز شود.
باتشکر و احترام
با سلام.آیا شما proof از برداشت های بالای مراجعین از این سایت دارین؟آخه تو صفحه ی اصلی سایت هم تو قسمت last withdrawn مبالغ هنگفتی مشاهده میشه!با این اوصاف به نظرتون سرمایه گذاری تو طرح dd7 معقول هست ؟لطفا سایت های نوپای مناسبی که طرح های مشابه این سایت دارند ،را هم معرفی کنید.ممنون
پاسخ:
سلام
بنده به شخصه، نه، برداشت های ما همان چیزی هست که قرار دادیم
از سمتی واریز و سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت هیچ سایتی پیشنهاد نمیشه و بهترین پلن کوتاه ترین اون هست.
انشالله اگر سایت خوبی باشه حتما معرفی می کنیم
با تشکر واحترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
به عنوان حسن ختام با این پیر دوست داشتنی :

مبلغ سرمایه گذاری : ** پرفکت
نام کاربری : amirehsani
شماره حساب : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 219885962
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام.مبلغ **دلار پرفکت با نام کاربری fereshtebz سرمایه گذاری شد.
پاسخ:
سلام
لطفا و حتما شماره حساب خودتون رو هم برای هر نظر اطلاع دهید،چون وقت ما برای پیدا کردن شماره حساب گرفته میشه!
بسیار ممنون و سپاسگذاریم.
---------------------------
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 219259716
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد
یوزر payam_mazkouri
پرفکت *********

با سپاس
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 219259099
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام و خسته نباشید.ببخشید من برداشت میزنم،در مرحله ی آخر که باید دکمه ی confirm رو بزنم،هیچ اتفاقی رخ نمیده.سایت مشکل پیدا کرده؟؟
پاسخ:
سلام
برای ما هم همین مشکل وجود داره 
احتمالا به خاطر تغییراتی هست که در این قسمت برداشت ایجاد شده!
با تیکت زدن به پشتیبانی انشالله حل میشه
با احترام
سلام. وقت به خیر.اول اینکه بابت هدایا بی نهایت سپاسگذارم و همینطور معرفی این روش به ما. میخوام یه سوال بپرسم از خدمتتون. ما فرض میکنیم این سایت 500روز دیگم سود بده درست؟ من میخوام بدونم شما فکر میکنید واقا 500دلار بزاریم 90روز دیگه 32500دلار پول میده به ما؟ فرض کنیم که اصلا یکی 500دلار هیچی نیست براش و گذاشت من فقط میخام بدونم میده اگه پرداختی داشته باشه؟
پاسخ:
سلام
خواهش می کنم
انشالله که همیشه با سود همراه باشه!
ما همیشه مبالغ مناسب حتی در بهترین سایت ها رو پیشنهاد دادیم و همینطور انتخاب پلن کوتاه مدت سایت ها
این کار ممکنه سود کمی داشته باشه اما ریسک کمتر خواهد بود
برای همین در این سایت هم مبالغ بالا و همینطور پلن بلند مدت بخصوص پیشنهاد نمیشه!
چون عمر سایت مشخص نمیکنه و ممکنه فردا و هر وقتی پرداخت دیگه نداشته باشه.
به نظر ما بهتره همچین ریسکی صورت نگیره و با پلن های کوتاه مدت 20 روزه صرفا کار بشه
مگر اینکه ریسک پذیری بالایی داشته باشید
در مورد پرداخت مشخص نیست برخی سایت ها پرداخت نمیکنند متاسفانه!
تصمیم نهایی باشماست
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام وقت به خیر. مبلغ **** سرمایه گذاری شد با مشخصات elinaz حساب پرفکت مانی ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 218214079
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام وقت به خیر. مبلغ **دلار سرمایه گذاری شد با مشخصات elinaz حساب پرفکت مانی ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 218214079
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد
اکانت payam_mazkouri
پرفکت *********

با سپاس از ادمین محترم
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 218008141
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام
آهان مرسی نمی‌دونستم از بالانس حساب نیست
پاسخ:
سلام
خواهش می کنم
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد
یوزر payam_mazkouri
پرفکت *********

با سپاس
پاسخ:
سلام
وقت بخیر
چه زمانی واریز کردید؟
چون سایت کمیسیونی اضافه نکرده و دقت داشته باشید همونطور که در قوانین ذکر شده!
سرمایه گذاری از بالانس حساب هدیه ای به علت انکه سایت چیزی اضافه نمیکنه ،نخواهد داشت.
اما اگر مستقیم از پرفکت مانی واریز کردید اطلاع بدید تا پیگیری کنیم.
با تشکر و احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام

** دلار با نام کاربری javad سرمایه گذاری شد.

شماره حساب پرفکت مانی : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 218007953
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۴ روزبه حقدوست
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام ***دلار مجدد سرمایه گذاری شد
نام کاربری: roozbeh1995
شماره حساب : ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217713434
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام وقت به خیر. من خیلی ممنونم واسه معرفی و هدیه ها اما متاسفانه هدیه ها بی نهایت دیر ریخته میشه.مخصوصا وقتی 5 دلار به بالاست. خوب این یه فرست دوبارست که مام سرمایه گذاری کنیم اما با این شرایط نمیشه. چون من زیر مجموعه دارم و نهایت یک روزه کمیسیون رو میریزه.
پاسخ:
سلام
تاخیر ها به چند دلیل هست
دلیل اصلی این هست که ما خرداد ماه الی 10 -15 تیر ماه با امتحانات درگیر بوده و زیاد نمیریسیم انلاین باشیم(یکی از دلایل عدم معرفی سایت جدید هم همین موضوعه)
دلیل بعدی تاخیر در واریزی های سایت های دستی هست که منتظریم به یکباره واریز کنیم(چون وقت ما هم بسیار محدود و کارهای سایت و... بسیار زیاده ) و برای همین مجبوریم جمعا واریز کنیم.
دلایل دیگه هم هست که میشه به تغییر ای **پی برای پرفکت اشاره کرد که هربار بخوایم این کار رو انجام بدیم مجددا وقت گرفته میشه.
ما در قوانین واریز هم ذکرکردیم سعی میکنیم بیشتر از 72 ساعت نباشه و انشالله در اسرع وقت واریز کنیم.
در هرصورت حق باشماست و از شکیبایی و صبوری شما سپاسگذاریم.
انشاالله تابستان بتونیم سریعتر هدایای شما عزیزان ودوستان رو واریز کنیم
باتشکر واحترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام. *** دلار با مشخصات elinaz و حساب پرفکت مانی ******** سرمایه گذاری شد
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217671887
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام. مبلغ **دلار پرفکت مانی سرمایه گذاری شد
نام کاربری :elinaz
پرفکت مانی ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217402525
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
** دلار دیگر با مشخصات قبلی سرمایه گذاری شد .
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217145411
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام .من ***دلار با حساب پرفکت مانی ********* واریز کردم.
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217147604
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
بنده مبلغ ** دلار سرمایه گذاری کردم و کامنت هم دادم منتها مطمئن نبودم ک به دست شما رسیده یا خیر پس دوباره میفرستم :

نام کاربری : amirehsani
شماره حساب پرفکت : *********

یک مطلبی هم هست ک بنده میخواستم عرض کنم , در حال حاضر به گواه مانیتورینگ ها DDFutures بهترین هایپ موجود هست , بیش از یک سال و نیم فعالیت مستمر و سوددهی بسیار خوبی ک معمولا هایپ های با سابقه سود کمتری میدن ولی DD واقعا در حد بسیار خوبی ظاهر شده . انتقال سرورهاشم ک نوید اینو میده ک حداقل میتونیم تا اواسط تیرماه دلمون قرص باشه البته هیچ تضمینی وجود نداره ک اسکم نشه ولی بنده ته دلم یک نجوایی هست ک میگه تا پایان تیرماه میشه بهش اعتماد کرد ضمن اینکه سرمایه بنده در این سایت به حدود 350 دلار رسید .
پاسخ:
سلام
بله نظر قبلی شما بدست ما رسیده
ما همه هدایا هر چند روز یکبار و با هم واریز می کنیم،انشالله
ولی همونطور که در قوانین ذکر شد بیش از 72 ساعت سعیمون هست که بیشتر نشه!
بابت توضیحات خوب شما هم ممنون و سپاسگذاریم
با احترام
سلام. به نظر شما این سایت چقدر دیگه اعتبار داره؟
پاسخ:
سلام
به نظر بنده فعلا میتونه تا تابستان و یک ماه اینده هم دوام داشته باشه!
اما بهتره  همچنان محتاط بود و از سرمایه گذاری ها بالا و هیجانی خودداری کرد
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد
یوزر payam_mazkouri
پرفکت *********

با تشکر
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217146166
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مبلغ ** دلار سرمایه گذاری شد

نام کاربری : amirehsani

شماره حساب : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 217145411
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام خسته نباشین..من از کجا و کدوم قسمت می تونم اصل پولمو برداشت کنم بعد از پابان قرارداد؟
پاسخ:
سلام
سلامت باشید 
اصل و سود به موجودی بالانس اضافه و قابل برداشت خواهد بود 
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام خسته نباشید
مبلغ **دلار در این سایت سرمایه گذاری شد
نام کاربری. Elinaz
حساب پرفکت مانی. ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 216339165
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
تغییر سرورهای DDfutures نشون میده میتونیم حداقل 20 روز دیگه به این سایت پربرکت اعتماد کنیم .

مقدار سرمایه گذاری : ** دلار
نام کاربری : amirehsani
شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 216036963
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۳ بهنام فیضی
سلام و خسته نباشید

برای سرمایه گذاری در این سایت چه مبلغی رو پیشنهاد میکنید؟؟؟

و آیا ریسک سرمایه گذاری رو هم داره با این زمان پرداختیش؟
پاسخ:
سلام
سلامت باشید
ما به شخصه 200 دلار رسرمایه گذاری کردم
برای همین مقداری نهایتا تا این مبلغ ،یعنی بین 30 -200 دلار پیشنهاد میشه
قطعا هر چه قدر عمر بیشتر بشه ریسک هم بیشتر میشه
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد
نام کاربری payam_mazkouri
پرفکت *********

ادمین جان بیا اینجا از لینک من عضو شو لطفا
تو مانیتورها بررسیش کردم اوکیه خودمم ۵ روزه دارم برداشت میکنم عالیه لایف تایمم هست پلنش
*************************************

با سپاس
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 215648731
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
---------------
در مورد سایت بله پرداخت داره همچنان از طرفی سایت سرمایه گذاری بسیار زیاده و ما به دلیل کمبود وقت و سرمایه نمیرسیم و نمیتونیم همه رو معرفی کنیم
ممنون از پیشنهاد این سایت
به دلیل اینکه تبلیغات در نظرات ممنوع است با عرض پوزش لینک شما پنهان شد.
با احترام
۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۷ روزبه حقدوست
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام, مبلغ واریزی: **دلار
نام کاربری: roozbeh1995
شماره حساب: ********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 214708218
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مبلغ ** دلار سرمایه گذاری شد .

نام کاربری : amirehsani

شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 214166784
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مبلغ ** دلار سرمایه گذاری شد
نام کاربری unleashed
شماره حساب پرفکت *********
پاسخ:
سلام
هدیه شما به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 213780482
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مقدار ** دلار پرفکت مجددا سرمایه گذاری شد

نام کاربری : amirehsani

حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 212610827
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مبلغ ** دلار پرفکت دیگر سرمایه گذاری شد .

نام کاربری : amirehsani

شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 211974895
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
** دلار پرفکت دیگه مجددا سرمایه گذاری شد .

نام کاربری : amirehsani

شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 211164903
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
** دلار پرفکت دیگه سرمایه گذاری شد .

نام کاربری : amirehsani

شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 210716842
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
** دلار پرفکت سرمایه گذاری شد .

نام کاربری : amirehsani
شماره حساب پرفکت : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین واریز شد
Transaction batch#: 209796324
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه