Newshyip|Earning from internet

معرفی و اموزش درامدزایی از اینترنت
Newshyip|Earning from internet
نیوزهایپ ارتباطی با سایت های معرفی شده و همچنین اصرار و اجباری به فعالیت شما عزیزان در هیچ یک از سایت های معرفی شده، ندارد و نخواهد داشت.
و فقط صرف معرفی و آگاهی در سایت نیوزهایپ قرار داده خواهند شد.
از طرفی فعالیت در این کار همراه با ریسک خواهد بود.
لذا تصمیم فعالیت،سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما عزیزان خواهد بود و نیوزهایپ هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما از سایت ها،واریز هدایا و معرفی سایت ها لزوما به معنای تایید آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
«مجددا تاکید می کنیم که فعالیت در اینگونه سایت ها با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!»

بااحترام
مدیریت نیوزهایپ
بایگانی
تبدیل انلاین ارز
f-change
يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵ ق.ظ

tea-house با پلن یک و چند روزه(48 برداشت)

وضعیت : عدم پرداخت

شروع کار سایت :  2 دی 95
اسکریپت سایت : لایسنس گلد کدرز
ssl و ddos (پروتکل امنیتی) : بله 
مینیموم سرمایه گذاری: 10 دلار
گرین بار (ادرس بار سبز ) :بله
ثبت سایت : بله
دامین خریداری شده تا سال : 2021 میلادی
نوع واریز : دستی
فعالیت با حساب: بیت کوین - پرفکت مانی - پایر - ادو کش
نوع پلن ها : روزانه (سود و اصل پول اخر دوره قابل برداشت ) - ساعتی (سود هر ساعت قابل برداشت)
طراحی سایت :مخصوص و یونیک

توجه : انتشار اسناد برداشتی ما و معرفی این سایت  لزوما به معنای تایید آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران در نیوزهایپ باز نشر می شود.
همچنین فعالیت در این سایت با نظر ، تصمیم ،بررسی ،اندیشه و انتخاب نهایی شما!
 
برداشت 43 - 48 ام ( ادوکش)
$4.50 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is c75ee572-713e-41ac-9cca-
6bfa0a6e2ff0.
$41.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 54f28ac3-39ee-4c9c-a3fd-
341f3a93170c.
$39.00 has been successfully sent to your AdvCash account***@***.
Transaction batch is e2ab3e7c-2391-4f1d-8e95-
e319ea78068a.
$26.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 1cb3406c-9633-4b8d-b0e7-
6999584d8310.
$25.25 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 8a8951cf-b294-4348-a1c9-
f8dbe7c6ae6a.
$29.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 7eb22e9d-8918-483e-a6e1-
d3adb8bd7c8a.
برداشت 41 - 42 ام ( ادوکش)
$21.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is c646be57-0b43-4318-a68c-
fce76073ee42.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is da45ea40-bf9c-403d-8ef1-
4c41720cf7b4.
برداشت 31 - 40 ام ( ادوکش - پرفکت مانی)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is cf65c26b-e44d-4f23-a5c5-
41016bc5f58c.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 31858434-3f9a-45bb-8c0b-
356bba234c9b.
$11.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is f17d732d-7d16-4350-8d4d-
5166de19d905.
$10.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 70c3e6f8-1fb8-40b6-ae54-
2212abb6cbc2.
$21.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 40e9ec19-0ec8-4c76-ad96-
0b543b8a0cd6.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is b321490d-a13e-4839-8d16-
21e7e8f443de.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 19273118-ec14-4836-b7b9-
9a9ec0202b08.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 595917aa-64f7-47f4-b21a-
1d4ad6407f97.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 10:50 01.04.17. Batch: 171201437.
The amount of 0.47 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 10:05 20.03.17. Batch: 169392541.
برداشت 18 - 30 ام ( ادوکش - پرفکت مانی -بیت کوین)
The amount of 0.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money. Support Request.. Date: 19:17 15.03.17. Batch: 168773254.
The amount of 2.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money. Support Request.. Date: 16:24 15.03.17. Batch: 168752135.
The amount of 0.6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money. Support Request.. Date: 22:02 14.03.17. Batch: 168645039.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is c447c1a7-7d9b-4e16-8ea2-
ec2ba4f9cc87.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is e14e7050-1973-44f1-b024-
8cad3413c1a7.
$0.40 has been successfully sent to your Bitcoin account 1AZxwnGXPktSwebL9MMrsYafz5Fo3U
rYdm.
Transaction batch is CWBC38QYTIQHPPRPCHKLUTFZPQ.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 605d5263-f936-4383-b1cb-
5c01632da0a8.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is de40fd8a-59f5-4378-a941-
0bdc0a34568c.
$3.95 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 24965a03-39b2-4e1e-904b-
a8f7ac43057e.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.
Transaction batch is 5868340e-6e98-493f-9823-
48bf7e780cf9.
برداشت 17 - 22 ام ( ادوکش - پرفکت مانی)
The amount of 0.55 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 19:22 11.03.17. Batch: 168210412.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 8b30ef72-c98a-4c9d-9762-
00f5f1f5119b.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 0a462101-3b31-4575-a5ab-
655c78f661c3.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 48e686d7-66c8-4d03-b938-
22a317664f13.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is eb792901-f25d-498c-b3bb-
838c9b4718d7.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is d0c96511-724b-40f2-953f-
ced4f51ae673.
برداشت 13 - 16 ام ( ادوکش - پرفکت مانی)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 09494b6d-5a02-4181-b638-
a8c5fe13e233.
$0.40 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 81b4c24a-08a1-4687-8661-
92809f055a37.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 19:25 05.03.17. Batch: 167303079.
The amount of 0.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 16:20 05.03.17. Batch: 167283741.
برداشت 12  ام ( ادوکش)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 20558ede-e27a-460f-8d85-
039259b4d996.
برداشت 9 - 11 ام ( ادوکش - پرفکت مانی)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is dca95519-42a8-4885-9088-
c3d5a1ac49e1.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 341d8e30-4a1e-463b-aec4-
91ac2048e543.
The amount of 1.12 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 20:01 03.03.17. Batch: 167065180.
برداشت 8 ام ( ادوکش)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 00a61603-e91a-4bd4-a508-
fbb960926e54.
برداشت 7 ام ( ادوکش)
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 88a6099f-34a4-4868-bc69-
ce003db883e3.
برداشت 5 - 6 ام ( ادوکش - پرفکت مانی)
The amount of 4.4 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 12:50 27.02.17. Batch: 166138186.
$3.75 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is ad9fcd1d-8d4b-4854-a186-
98434b006552.
برداشت 2 - 4 ام
The amount of 0.8 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 17:33 26.02.17. Batch: 166035084.
The amount of 0.29 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 13:03 26.02.17. Batch: 166004298.
The amount of 1.25 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13135284->***. Memo: API Payment. Withdraw to NewsHyip from Tea House - Have some tea. Make some money.. Date: 13:03 26.02.17. Batch: 166004228.
برداشت اول ( ادوکش)
$49.00 has been successfully sent to your AdvCash account ***@***.com.
Transaction batch is 340973bb-cb92-4fb0-94a3-
3d0721969766.
----------------------------------------
پلن های  سرمایه گذاری:


5.7% Hourly For 18 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
THL HOURLY $10000.00 - $100000.00 5.70
Calculator
120% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 1 $10.00 - $500.00 102.50
THL 6 $20001.00 - $100000.00 120.00
Calculator
220% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 7 $10.00 - $1000.00 114.00
THL 8 $1001.00 - $2000.00 118.00
THL 9 $2001.00 - $5000.00 124.00
THL 10 $5001.00 - $10000.00 140.00
THL 11 $10001.00 - $20000.00 170.00
THL 12 $20001.00 - $100000.00 220.00
Calculator
700% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 13 $10.00 - $1000.00 145.00
THL 14 $1001.00 - $2000.00 155.00
THL 15 $2001.00 - $5000.00 180.00
THL 16 $5001.00 - $10000.00 250.00
THL 17 $10001.00 - $20000.00 350.00
THL 18 $20001.00 - $100000.00 700.00
Calculator
1500% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 19 $10.00 - $1000.00 210.00
THL 20 $1001.00 - $2000.00 350.00
THL 21 $2001.00 - $5000.00 500.00
THL 22 $5001.00 - $10000.00 700.00
THL 23 $10001.00 - $20000.00 1000.00
THL 24 $20001.00 - $100000.00 1500.00
Calculator
2500% After 45 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 25 $10.00 - $1000.00 400.00
THL 26 $1001.00 - $2000.00 600.00
THL 27 $2001.00 - $5000.00 900.00
THL 28 $5001.00 - $10000.00 1300.00
THL 29 $10001.00 - $20000.00 1800.00
THL 30 $20001.00 - $100000.00 2500.00
Calculator
5000% After 70 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL 31 $10.00 - $1000.00 800.00
THL 32 $1001.00 - $2000.00 1200.00
THL 33 $2001.00 - $5000.00 1800.00
THL 34 $5001.00 - $10000.00 2500.00
THL 35 $10001.00 - $20000.00 3500.00
THL 36 $20001.00 - $100000.00 5000.00
Calculator
VIP 1000% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
THL VIP $10000.00 - $20000.00 1000.00
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۰۸

نظرات (۱۷)

سلام
برای برداشت حداکثر چه مبلغی را وارد کنیم؟
اگر 2000 دلار در حساب tea-house داشته باشیم!
کل مبلغ را وارد کنیم یا کم کم
پاسخ:
سلام
اخیرا واریز پرفکت رو بسته(یا مبالغ ناچیز رو تایید میکنه)!
قاعدتا خرد خرد برداشت باید بزنید
اما خروجی ادوکش و بیت به خوبی بروز واریز میشه(برداشت ها ادوکش ما خداروشکر واریز وتایید میشه)
لذا اگر پرفکت دارید زیر 10 دلار ردخواست بدید و اگر حسابی به جز پرفکته تا 10 -30 دلار هم میتونید درخواست بدید
سایت حالت نیمه اسکمه!!

سلام.ایا هنوز میشه توس کار کرد و امنه .رو به اسکام شدن نی
پاسخ:
سلام
به نظر بنده بیش از این ریسک نکرده و فقط برداشت بزنید
با احترام
با سلام و احترام
به نظرتون این سایت تا چه مدت دیگه فعالیتش ادامه داره ؟ البته با تجربه ای که دارید این رو میپرسم که حدستون تا چه مدت زمان دیگه هست ؟
پاسخ:
سلام
به نظر بنده بیش از این ریسک نکرده و فقط برداشت بزنید
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام و عرض ادب

مبلغ ** دلار با بیت کوین سرمایه گذاری کردم , یوزر Godric

16ezKN8joaMW3rqqf9BUpgf5G8YicamJyN
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
https://blockchain.info/tx/c05c3ffbce150d5a2a88e4bc83bed37e427f617c084d52f445912b6de9982800
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
قالبشو رو به سایت دیگه دیدم
مشکوک نی؟
پاسخ:
وجود قالب در دامین دیگر ویژگی منفی برای سایته و قاعدتا سایت رو به اسکم نزدیکتر میکنه
اما سایت همچنان پرداخت داره
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
2 واریزی ** دلاری و ** دلاری تحت نام miracle738 انجام شد.
شماره حساب پرفکت مانی : *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 168863334
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
مبلغ 30 دلار سرمایه گذاری شد
پاسخ:
سلام
در طرح لحاظ شد
احیانا اگر به هدیه احتیاج داشتید و یا دارید حتما مشخصات رو طبق قوانین ارسال کنید تا هدیتون تقدیم بشه
 و از لطف عالی سپاسگذاریم و مممنون
اما اگر احیانا نیاز واحتیاج شد حتما و حتما اطلاع بدید تا مثل سایر عزیزان هدیتون تقدیم بشه
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام
من مبلغ **** دلار در این سایت سرمایه گذاری کردم.
اکانت من faribababaei
شماره حساب پرفکت: *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 168387613
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
** دلار سرمایه گذاری شد در تاریخ Mar-5-2017 03:34:51 PM
نام کاربری puldar
شماره حساب *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا بابت دو سایت (Advisorinvest and TEA and sportarb)  واریز شد
Transaction batch#: 167679696
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام ** دلار ریختم
*********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 167592170
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همراه شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام ایا الان برایه 10 دلار با بلن5روزه ورود رو مناسب میدونید یا دیر شده؟
لطفن مفصل توضیح بدین
پاسخ:
سلام
بله به نظر بنده همچنان ارزش کار داره
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام مبلغ ۵۶ دلار پرفکت مانی سرمایه گذاری شد
*********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 167147819
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام عرض ادب احترام
behrang75
62.5 پرفکت مانی
********
باتشکر
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 166140175
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام.40 دلار با نامalisoltani و شماره*********واریز کردم.ممنون
**** ******** ***** *** ** ******* ********* **** ********** ****** ********** ***** ******** **** ******** ******* ** *** ***** * **** **** **** **** **** ****** **** ***********

پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 166139730
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام
سلام
واریز دستی هست، چقد طول میشکه؟
پاسخ:
سلام
بله
برای بنده کمتر از 5 ساعت واریز شد
با احترام
سلام وقت بخیر
این سایت یک دو ماه میتونه دووم بیاره؟ بعد 63 روز فعالیت نسبت پرداخت وسپرده خوب بنظر میرسه
باتشکر
پاسخ:
سلام
این شکل سایتا با این نوع پلن ها از 20 -130 روز میتونن دوام داشته باشند
و انشالله و امیدواریم که فعلا موندنی باشه
با احترام
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام مبلغ 14.71 دلار سرمایه گذاری شد *********
پاسخ:
سلام
هدیتون به شمار ه بچ و براساس قوانین هدایا واریز شد
Transaction batch#: 166138728
همچنین مبلغ کل در طرح 3 ماهه نیز لحاظ شد
لطفا در قسمت اثبات واریزی هدایا این دریافتی رو با گذاشتن نظر به همره شماره بچ بالا تایید بفرمایید(لازمه دریافت هدایای بعدی)
تشکر
با احترام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه